Strona główna Wypowiedzi Senat blokowany przez Sejm. Co się dzieje z projektami ustaw?

Senat blokowany przez Sejm. Co się dzieje z projektami ustaw?

Senat blokowany przez Sejm. Co się dzieje z projektami ustaw?

Tomasz Grodzki

Senator
Platforma Obywatelska

Jest 81 projektów ustawodawczych z Senatu, które leżą w tzw. zamrażarkach i to nie 30 dni, tylko po kilkaset dni.

Gość Wydarzeń, 23.08.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Wydarzeń, 23.08.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Do dnia wypowiedzi Senat pracował w tej kadencji nad 119 projektami ustaw, z czego 93 zostały przekazane do dalszego procedowania w Sejmie, a 31 z nich nadal nie nadano numeru druku sejmowego.
  • Za „zamrożone” możemy uznać 79 projektów ustaw. W stosunku do nich, pomimo przekazania do Sejmu, nie podjęto żadnej aktywności w procesie legislacyjnym od co najmniej 30 dni.
  • 64 projekty oczekują na dalsze procedowanie od co najmniej 100 dni, a średni czas oczekiwania to 383 dni. Rekord pod tym względem ustanowił projekt ustawy o łódzkim związku metropolitalnym. W jego przypadku proces legislacyjny zatrzymał się 882 dni temu.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź Grodzkiego jako prawdziwą.

Senat oskarżony o opieszałość

Mateusz Morawiecki w połowie sierpnia zarzucił izbie wyższej parlamentu, że zbyt długo przetrzymuje ustawy, czym opóźnia proces ustawodawczy. Zdaniem premiera:

„Sejm pracuje w trybie takim, jaki też umożliwia praca Senatu, czyli Senat, który przetrzymuje bardzo często ustawy przez miesiąc, niestety opóźnia prace. Rząd jest gotowy, Sejm jest gotowy do prac (…). Nie ma tutaj z tej strony obawy, ze strony Sejmu o jakiekolwiek wstrzymywanie prac, jeśli ja mam jakiekolwiek obawy to tylko w stosunku do Senatu (…)”.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 121 Konstytucji RP projekty uchwalone przez Sejm są przekazywane Senatowi, a izba wyższa ma 30 dni na zaakceptowanie bez zmian, naniesienie poprawek bądź uchwalenie odrzucenia całości ustawy. Jeżeli Senat nie odniesie się do projektu, to ustawa zostaje uznana za przyjętą.

Grodzki: To Sejm zamraża projekty ustaw

Do zarzutów wystosowanych przez premiera odniósł się w programie „Gość Wydarzeń” Tomasz Grodzki. Marszałek Senatu podkreślił, że jego zdaniem słowa Mateusza Morawickiego są kłamstwem. Zarzuty o przetrzymywanie ustaw przez izbę wyższą zweryfikował niedawno portal Konkret24.

Redaktor Piotr Witwicki wypomniał politykowi, że w 2021 roku było 126 ustaw, które Senat procedował dłużej niż 20 dni. Grodzki skontrował te słowa, podkreślając, że równocześnie Sejm w ogóle nie proceduje projektów ustawodawczych zaproponowanych przez Senat. Dodał, że część z tych projektów leży w tzw. zamrażarce po kilkaset dni.

Ponad 100 projektów ustawodawczych Senatu

Według stanu na koniec sierpnia na stronie Senatu znajdowało się 119 projektów ustawodawczych izby wyższej. Faktycznie wielu z nim, pomimo przekazania do dalszego procedowania w Sejmie, nadal nie nadano biegu.

Przeanalizowaliśmy wszystkie projekty pod kątem ich procedowania, a także tego, czy Sejm nadał im bieg oraz czy faktycznie zostały „zamrożone”. Przez zamrożenie ustawy rozumiemy tutaj sytuację, w której pomimo przekazania projektu do Sejmu, od co najmniej 30 dni nie została podjęta żadna aktywność w zakresie procesu legislacyjnego.

Około 80 ustaw w „zamrażarce”

Według naszego podsumowania w trakcie X Kadencji Senatu do Sejmu przekazane zostały 93 projekty ustaw. Co trzeciemu z nich nadal nie nadano numeru druku sejmowego i nie przekazano go do dalszego procedowania.

Zgodnie z przyjętymi przez nas kryteriami projektów ustaw nie podjęto żadnej nowej aktywności w Sejmie od co najmniej 30 dni w stosunku do łącznie 79 projektów. Wśród nich 64 projekty – czyli zdecydowana większość – oczekuje na procedowanie dłużej niż 100 dni.

Średni czas „zamrożenia” inicjatyw proponowanych przez Senat to 383 dni. Rekordzistą pod tym względem jest projekt ustawy o łódzkim związku metropolitalnym, w przypadku którego proces legislacyjny zatrzymał się 882 dni temu (zgodnie ze stanem na 23 sierpnia).

Losy pozostałych projektów

Nie wszystkie inicjatywy Senatu można uznać za „zamrożone”. Na stronie znajdziemy trzy projekty, które zostały przekazane do Sejmu, jednak prace nad nimi dopiero trwają, a ostatnia aktywność podjęta w ich sprawie była mniej niż 30 dni temu.

Ponadto nie wszystkie inicjatywy Senatu są przekazywane do procedowania w izbie niższej. W tej kadencji dotychczas 26 projektów nie wyszło poza Senat, z czego 7 zostało wycofanych. W sprawie pozostałych prowadzone są dalsze prace lub rozmowy w komisjach senackich.

Co więcej, część z projektów jest procedowanych przez Sejm. Pośród 119 projektów znajdziemy 11, które zostały poddane pod głosowanie i przyjęte, a następnie podpisane przez prezydenta.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!