Strona główna Wypowiedzi Sfałszowanie wyborów – co o takim scenariuszu sądzą Polacy?

Sfałszowanie wyborów – co o takim scenariuszu sądzą Polacy?

Sfałszowanie wyborów – co o takim scenariuszu sądzą Polacy?

Bronisław Komorowski

Oskarżenie państwa polskiego o sfałszowanie wyborów to szaleństwo polityczne. To nonsensowne oskarżenia, w które wierzy tylko 8% Polaków

— Bronisław Komorowski (@komorowski) February 25, 2015

 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Tweet jest skrótem słów Bronisława Komorowskiego pochodzących z wywiadu dla Polskiego Radia. Pełny kontekst:

No, udało się to odkręcić, zatrzymać to szaleństwo i dzisiaj jest efekt taki, że na szczęście jedynie 8% Polaków daje wiarę tym nieprawdopodobnie nonsensownym oskarżeniom.

Najnowszy opublikowany sondaż badający opinię Polaków dotyczącą zagadnienia wiarygodności ubiegłorocznych wyborów samorządowych został opublikowany w grudniu przez CBOS. Według niego 22% Polaków uważa wyniki wyborów za niewiarygodne. 52% z tej grupy (ponad 11% obywateli) jako przyczynę braku zaufania do wyników podaje „różne uchybienia i nieprawidłowości”, a z kolei 35% z tej grupy (7,7% ogółu) jest przekonane o sfałszowaniu wyników. Bronisław Komorowski powołuje się więc na źródło, które potwierdza dane zawarte w jego tezie, stąd stwierdzić można, że wypowiedź jest prawdziwa.

Warto zaznaczyć jednak, że pojawiły się również badania, które zostały przeprowadzone przez inne ośrodki. Na przykład:

Znaczne różnice w wynikach procentowych są efektem odmiennej metodologii oraz sposobu zadawania pytań.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!