Czas czytania: około min.

Sprawdzanie imigrantów przez ABW

22.09.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach, a dokładnie z art. 62 ust. 5 tejże ustawy. Wojewoda zwraca się do wybranego organu spośród: komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o sprawdzenie osoby proszącej o pobyt stały lub czasowy w kraju.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.