Strona główna Wypowiedzi Strefy szariatu w Szwecji w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Strefy szariatu w Szwecji w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Strefy szariatu w Szwecji w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński

Jeżeli ktoś mówi, że to nieprawda, to niech się rozejrzy po Europie. Niech spojrzy choćby na Szwecję – 54 strefy, gdzie obowiązuje szariat i nie ma żadnej kontroli państwa.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

  • pominięcie ważnego kontekstu,  
  • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
  • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
  • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
  • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
  • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 16.09.2015

W październiku 2014 r. przez szwedzką policję został stworzony raport dotyczący tzw. stref “no-go” czyli obszarów gdzie szwedzka policja ma ograniczoną kontrolę ze względu na działalność miejscowych gangów.

By zweryfikować tę wypowiedź, zwróciliśmy się o pomoc do osób posługujących się językiem szwedzkim.

Raport wymienia 55 takich stref, lecz nie wiąże ich z muzułmanami lub imigrantami. Autorzy raportu skupili się na opracowaniu, gdzie znajdują się takie strefy i jakie zagrożenia z tego wynikają, a nie kim są ludzie działających w tych nielegalnych organizacjach.

W dokumencie zawarta jest jedynie pojedyncza wzmianka mówiąca, że pochodzenie etniczne może być czynnikiem wyróżniającym członków gangów, lecz nie zostało ono dalej rozwinięte.

W raporcie nie zostało wspomniane pojęcie prawa szariatu.

Jako że w wypowiedzi J. Kaczyńskiego sugerowane jest powiązanie istnienia stref gangów z muzułmanami i prawem szariatu, uznajemy tę wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy