Strona główna Wypowiedzi Studenci w coraz gorszej sytuacji materialnej? Sprawdzamy

Studenci w coraz gorszej sytuacji materialnej? Sprawdzamy

Studenci w coraz gorszej sytuacji materialnej? Sprawdzamy

Adam Gomoła

Poseł
Polska 2050 Szymona Hołowni

Bardzo mi miło, że wiele osób usłyszało dziś o tak wydawałoby się popularnym określeniu jak „Gen Z”. Przy okazji PiS dowiedział się, że średni koszt życia studentów w Polsce za ich rządów wzrósł z 1,5k do prawie 4k miesięcznie. To dlatego młodzi poszli tak licznie do wyborów i odsunęli PiS od władzy.

X. com, 29.11.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

X. com, 29.11.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Badaniem sytuacji materialnej studentów od 2016 roku zajmuje się Warszawski Instytut Bankowości, który wydaje coroczny raport „Portfel studenta”.
 • W 2016 roku miesięczne koszty studentów wyliczono na 1 574 zł, a w 2023 roku na 3 867 zł – jednak te dane dotyczą studentów niestacjonarnych.
 • Oznacza to, że oprócz zakwaterowania znaczną część wydatków stanowi czesne, którego nie płacą studenci dzienni. Czesne jest wliczane do corocznej sumy portfela.
 • Co roku badanie symuluje losy innego studenta. Co oznacza, że w każdym wydaniu mamy do czynienia z innym miastem, z innym kierunkiem i z innym wynajmowanym lokum. Przez co nie da się dokładnie określić, jak zwiększyły się koszty życia studentów.
 • W związku z tym wypowiedź Adama Gomoły oceniamy na manipulację z uwagi na wykorzystanie poprawnych danych do wyciągnięcia fałszywego wniosku. Na podstawie danych o studentach studiów zaocznych, studiujących określony kierunek w określonym mieście, nie można wyciągać wniosków o wszystkich studentach.

Sejm przegłosował ustawę w sprawie niedzieli handlowych w grudniu

Podczas posiedzenia Sejmu 29 listopada posłowie przegłosowali zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę. Zgodnie z proponowanymi zmianami, jeżeli w wigilię (24 grudnia) przypadnie niedziela, to dwie wcześniejsze niedziele będą handlowe. Następnego dnia Senat przyjął ustawę bez poprawek.

Podczas dyskusji na temat projektu ustawy głos w tej sprawie zabrał najmłodszy poseł X kadencji – Adam Gomoła z Polski2050. Podczas uzasadniania projektu uchwały powołał się na ludzi ze swojej grupy wiekowej, czyli na studentów, dla których niedziele handlowe stanowią dodatkową okazję do zarobku. Przedstawił przy tym dane dotyczące kosztów życia studentów w ciągu ostatnich 8 lat. 

Raport „Portfel studenta” wydawany jest od 2016 roku

Badaniem sytuacji materialnej studentów zajmuje się Warszawski Instytut Bankowości, który od 2016 roku wydaje coroczny raport „Portfel studenta”. Znajdziemy w nim obliczenia dotyczące przewidywanych wydatków studentów.

Wydatki studentów według raportów "Portfel s

pierwszej edycji raportu autorzy wyliczyli, że miesięczne koszty, jakie ponosi przeciętny student, wynoszą 1 574 zł. W najnowszej VIII edycji raportu, wydanym we wrześniu 2023 roku, średnie wydatki studenta oszacowano na 3 867 zł.

Ceny podane w raporcie dotyczą studentów zaocznych

Po prześledzeniu kosztów życia studentów, podanych w raporcie, dojdziemy do wniosku, że dotyczą one osób studiujących niestacjonarnie. Oznacza to, że w przypadku studentów dziennych te koszty są mniejsze ze względu na brak czesnego.

Tymczasem gdy spojrzymy na najnowsze dane GUS za ubiegły rok akademicki 2022/2023 zauważymy, że studentów zaocznych było 437,4 tys., co stanowiło 35,7 proc. wszystkich studentów w Polsce. Grupa ta znajdowała się w mniejszości i nie jest reprezentatywna dla całego grona studenckiego.

Co roku raport symuluje inną sylwetkę studenta

Twórcy raportu w swoich wyliczeniach co roku uwzględniali inny kierunek studiów, tworząc tym samym symulację. Jednocześnie przy opisie kosztów sami podkreślają, że:

„Największą część wydatków w skali miesiąca, w przypadku studentów niestacjonarnych, niezmiennie stanowi czesne za studia oraz koszt wynajmu mieszkania bądź pokoju. Opłaty za studia są zróżnicowane, a na wysokość czesnego wpływa wiele czynników takich jak: miasto, w którym podejmowane są studia; kierunek studiów czy uczelnia”.

 

Co ważne, od 2022 roku (VII edycja) – ze względu na wysoką inflację – autorzy zrezygnowali z porównywania niektórych kategorii, np. cen biletów miesięcznych pomiędzy największymi miastami.

W związku z metodologią obraną przez twórców nie można dokładnie porównać, jak zmieniały się wydatki na przestrzeni lat. Przykładowo: w najnowszej edycji przyjęto model studentki, która wynajmuje mieszkanie dwupokojowe w Łodzi. W 2018 studenta zamieszkującego w najtańszym pokoju w akademiku w Poznaniu, a w 2021 roku – studenta zamieszkującego z rodzicami, który dokładał się do budżetu domowego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!