Strona główna Wypowiedzi Sytuacja Polaków na Litwie

Sytuacja Polaków na Litwie

Sytuacja Polaków na Litwie

Robert Winnicki

Ruch Narodowy

Polacy na Litwie są pozbawieni praw pisowni własnych nazwisk, są karani wielotysięcznymi karami za dwujęzyczne tabliczki na własnych domach, są ograbiani w procesie nieuczciwej reprywatyzacji

 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Mniejszość polska na Litwie nie posiada prawa do oryginalnej pisowni własnych imion w dokumentach. IIgnacy Daszkiewicz oraz Lucyna Kotłowska-Polacy, działacze samorządowi na Litwie, zostali ukarani kwotą, o łącznej sumie około 15,5 tys. euro za pozostawienie tablic, z nazwami ulic w języku litewskim i polskim. Także w kwestii reprywatyzacji mienia ( w przypadku Polaków przede wszystkim ziemi) prawo litewskie nie uwzględnia możliwości ubiegania się o zwrot znacjonalizowanej własności osobom nieposiadającym obywatelstwa litewskiego, o które skutecznie ubiegać się jest bardzo ciężko, a nawet mimo powodzenia, status prawny majątków do dziś bywa nieuporządkowany.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!