Strona główna Wypowiedzi [Szybki fact-check] [Exposé] Poczucie wpływu obywateli na sprawy kraju. Badania CBOS

[Szybki fact-check] [Exposé] Poczucie wpływu obywateli na sprawy kraju. Badania CBOS

[Szybki fact-check] [Exposé] Poczucie wpływu obywateli na sprawy kraju. Badania CBOS

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Najwięcej Polaków w 30-letniej historii badań CBOS… 30-letniej, bo dokładnie od 1992 roku to badanie jest prowadzone. Najwięcej Polaków uważa, że zwykli ludzie mają wpływ na sprawy kraju. […] sądzi tak teraz, po 15 października, 54 proc.obywateli. A w poprzednim badaniu, z lutego 2020 roku… Kto rządził? Przypomnijcie. Takie poczucie wpływu miało 26 proc. obywateli. […] Brak wpływu na sprawy kraju deklaruje obecnie 41 proc., a poprzednio, w 2022 roku – 71 proc. Polaków. 

Sejm, 12.12.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sejm, 12.12.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Od 1992 roku CBOS regularnie zadaje obywatelom pytanie: „Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy kraju?”. Odsetek obywateli, którzy czują, że ludzie tacy jak oni mają wpływ na sprawy swojego kraju, wahał się od 7 proc. w 1992 roku do 41 proc. 2016 roku.
  • badaniu przeprowadzonym w lutym 2022 roku odsetek ten wynosił 26 proc. Natomiast brak poczucia wpływu deklarowało 71 proc. osób. 
  • 11 grudnia tego roku opublikowano najnowszy raport, zgodnie z którym nastąpił wzrost osób uważających, że zwykli obywatele mają wpływ na sprawy kraju. Ten odsetek wzrósł do 54 proc. Jest to najwyższy wynik w odpowiedzi na to pytanie wśród dotychczasowych pomiarów CBOS.
  • W związku z tym wypowiedź Donalda Tuska oceniamy jako prawdę.

To szybki fact-check, czyli ekspresowa forma analizy wypowiedzi.

Uważnie słuchaliśmy exposé Mateusza Morawieckiego 11.12.2023 roku i Donalda Tuska 12.12.2023 roku. Na bieżąco sprawdzaliśmy te stwierdzenia, które odwoływały się do faktów.

Wnioski z naszych analiz publikowaliśmy od razu na platformie X. Teraz publikujemy je na naszej stronie, aby włączyć je do sprawdzonych wypowiedzi osób publicznych i ich ocen.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!