Strona główna Wypowiedzi W jakich państwach UE aborcja jest dopuszczalna ze względu na wady płodu?

W jakich państwach UE aborcja jest dopuszczalna ze względu na wady płodu?

W jakich państwach UE aborcja jest dopuszczalna ze względu na wady płodu?

Krzysztof Gawkowski

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji
Nowa Lewica

W całej Unii Europejskiej większość państw, a tylko Malta się na to nie zgadza, (…) jest dopuszczana aborcja ze względu na wady płodu.

Sygnały Dnia, 23.10.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 23.10.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Wypowiedź Krzysztofa Gawkowskiego uznajemy za prawdziwą, ponieważ Malta jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, która nie dopuszcza wykonywania zabiegów aborcji w przypadku stwierdzenia wady płodu.
 • Co więcej, jest to jedyny kraj UE, w którym aborcja jest całkowicie zakazana.

Status prawny aborcji na świecie

Pozarządowa organizacja Center for Reproductive Rights od roku 1998 publikuje mapę świata obrazującą status prawny aborcji w poszczególnych państwach. Zgodnie z przyjmowaną metodologią wyróżnić możemy pięć kategorii, do których przypisywane są kraje:

 • aborcja całkowicie zabroniona – prawo nie zezwala dokonania aborcji w żadnym przypadku. Szacuje się, że do tej grupy należy 26 państw, w których mieszka 90 mln kobiet w wieku rozrodczym,
 • aborcja możliwa w przypadku zagrożenia dla życia kobiety – do tej grupy zalicza się 39 państw, w których żyje 359 milionów kobiet w wieku rozrodczym,
 • aborcja możliwa ze względu przesłanek zdrowotnych – 237 milionów kobiet w wieku rozrodczym żyjących w 56 państwach,
 • aborcja ze względu na szerokie podstawy społeczno-ekonomiczne – przepisy w tych 17 państwach są stosunkowo liberalne, które zezwalają na aborcję w wielu przypadkach. W krajach tej kategorii żyje 386 milionów kobiet w wieku rozrodczym.
 • aborcja na żądanie – największa grupa składają się z 67 państw, w których mieszka 590 milionów kobiet. To, co różni kraje tej kategorii to czas, w którym aborcja może być wykonana.

Jak wygląda sytuacja w Unii Europejskiej?

Wśród 27 państw członkowskich UE aborcja jest zakazana całkowicie wyłącznie na Malcie. Jedno z państw – Finlandia – zalicza się do kategorii czwartej, w której aborcja może być wykonana na podstawie przesłanek społeczno-ekonomicznych. Jedno państwo, tym razem Polska, zostało zaklasyfikowane do kategorii trzeciej (aborcja w celu ochrony zdrowia). Może się to jednak zmienić. W pozostałych 24 krajach UE aborcja jest dokonywana na życzenie. Oznacza to, iż prawo nie ingeruje w przyczyny wykonania aborcji. Jedyne występujące ograniczenie to te dotyczące okresu ciąży, w którym zezwala się na przeprowadzenie aborcji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!