Strona główna Wypowiedzi W której grupie wiekowej bezrobocie wzrosło najbardziej?

W której grupie wiekowej bezrobocie wzrosło najbardziej?

W której grupie wiekowej bezrobocie wzrosło najbardziej?

Borys Budka

Minister Aktywów Państwowych
Platforma Obywatelska

 (W okresie od grudnia 2019 do sierpnia 2020 – przyp. Demagog) Najbardziej kryzysem, jeżeli chodzi o utratę miejsc pracy, zostały dotknięte osoby młode, osoby do 30. roku życia.

Prezentacja programu „Recepta na kryzys”, 27.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prezentacja programu „Recepta na kryzys”, 27.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii pomiędzy grudniem 2019 rokusierpniem 2020 roku – czyli w czasie, do którego podczas  prezentacji odniósł się Borys Budka – bezrobocie wśród osób do 30. roku życia wzrosło o 23 proc.
  • W tym samym czasie liczba bezrobotnych w grupie wiekowej 31-50 lat wzrosła o 21,9 proc.
  • Tymczasem w grupie 50-latków bezrobocie wzrosło o 9 proc.

27 lutego 2021 roku Platforma Obywatelska zainicjowała program „Recepta na Kryzys”, którego celem ma być wsparcie polskiej gospodarki, w tym przede wszystkim przedsiębiorców, pracowników i samorządów, w dobie pandemii COVID-19. W czasie prezentacji programu Borys Budka stwierdził, że pod względem utraty miejsc pracy w czasie pandemii najbardziej zostały dotknięte osoby do 30. roku życia. Na widocznym za przewodniczącym Platformy Obywatelskiej slajdzie pojawiła się informacja, że od grudnia 2019 roku do sierpnia 2020 roku wzrost bezrobocia we wspomnianej grupie wiekowej wyniósł 23 proc.

Skąd ta informacja?

Dane przywołane przez Borysa Budkę pochodzą z artykułu opublikowanego przez portal OKO.press z 20 listopada 2020 roku. Wykres podobny do tego, który zaprezentował polityk, pierwotnie ukazał się natomiast na facebookowej stronie Jakub Sawulski – blog ekonomiczny (15 listopada). Ten sam wykres pojawił się także we wspomnianym artykule OKO.press.

Źródło: https://www.facebook.com/JakubSawulskiBlog/photos/a.920910331352865/3260407184069823/

Dane Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Głównego Urzędu Statystycznego zarejestrowani bezrobotni to „osoby, które ukończyły 18 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego, niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”.

Zgodnie z opracowaniem MRPiT w grudniu 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grupie wiekowej do 30 lat w Polsce wynosiła 222 972 osób, co stanowiło 25,7 proc. wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. W sierpniu 2020 roku bezrobotnych w tej grupie wiekowej zarejestrowanych było już 274 288, co stanowiło 26,7 proc. ogółu bezrobotnych.

W okresie tym liczba osób bezrobotnych przed 30. rokiem życia zwiększyła się zatem o 51 316, czyli o 23 proc.

W grupie wiekowej 31-50 lat w grudniu 2019 roku było 407 730 zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast w sierpniu 2020 roku – 496 878. Oznacza to, że w tym okresie liczba bezrobotnych w tej grupie wzrosła o 89 148, czyli o 21,9 proc. Natomiast w grupie wiekowej powyżej 50 lat w sierpniu 2020 roku zarejestrowanych było 256 789 bezrobotnych (25 proc. ogółu bezrobotnych), podczas gdy w grudniu 2019 roku ich liczba wyniosła 235 672 (25 proc. ogółu). Liczba bezrobotnych w tej grupie wiekowej zwiększyła się o 21 117, czyli o 9 proc.

Obecnie

Aktualne dane (z lutego 2021 roku) wskazują, że bezrobocie wśród osób przed 30. rokiem życia kolejny raz uległo zwiększeniu. Obecnie bez pracy pozostaje 285 108 przedstawicieli tej grupy – o 10,8 tys. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku i o 62,1 tys. więcej niż w grudniu 2019 roku. W stosunku do końcówki 2019 roku liczba 30-latków bez pracy wzrosła już o 27 proc.

Podsumowanie

Zgodnie z powyższymi danymi liczba zarejestrowanych bezrobotnych najmocniej wzrosła wśród osób do 30. roku życia (o 23 proc.). Wypowiedź Borysa Budki uznajemy zatem za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!