Strona główna Wypowiedzi W Polsce brakuje 13 tys. nauczycieli? Sprawdzamy, co mówią dane

W Polsce brakuje 13 tys. nauczycieli? Sprawdzamy, co mówią dane

W Polsce brakuje 13 tys. nauczycieli? Sprawdzamy, co mówią dane

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nowa Lewica

Dziś w Polsce brakuje już 13 tys. nauczycieli.

Posiedzenie Sejmu, 22.06.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 22.06.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Według doniesień Interii w połowie czerwca na stronach kuratoriów widniało ok. 13 tys. ogłoszeń o pracę dla nauczycieli. Te same informacje przekazał tygodnik „Głos Nauczycielski” (wydawany przez ZNP) 24 czerwca.
 • W latach 2018–2021 zazwyczaj w okresie lipca i sierpnia liczba ofert pracy na stronach kuratoriów wahała się w granicach między ok. 11 tys. a 15 tys. i spadała po sezonie wakacyjnym.
 • Wypowiedź Agnieszki Dziemianowicz-Bąk sugeruje natomiast, że tak duża liczba wakatów jest trwałą tendencją, w związku z tym stwierdzenie to uznajemy za manipulację.
 • Kontrola NIK wykazała, że w latach 2018–2021 poziom zatrudnienia był, z nielicznymi wyjątkami, wystarczający do realizacji zadań placówek oświaty, jednak nadmierne obciążenie nauczycieli może mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia.

Opozycja krytykuje Rzecznika Praw Dziecka

Podczas 57. posiedzenia Sejmu miała miejsce dyskusja nad sprawozdaniem z informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2021 roku. Mikołaj Pawlak miał możliwość zaprezentowania wniosków zawartych w ponad 270-stronnicowym raporcie. Jego przemowa spotkała się z krytyką przedstawicieli opozycji.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zwracając się do Rzecznika, wskazała na braki kadrowe w polskich szkołach. Według posłanki brakuje już 13 tys. nauczycieli. Dziemianowicz-Bąk stwierdziła, że z tego powodu dzieci nie mogą realizować w pełni prawa do edukacji.

Wolne stanowiska pracy dla nauczycieli

12 czerwca portal Interia.pl informował, że na stronach kuratoriów oświaty było w tym czasie blisko 13 tys. ogłoszeń z ofertami pracy dla nauczycieli. Te same informacje 24 czerwca przekazał tygodnik „Głos Nauczycielski”, wydawany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

W zeszłym roku sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (MEiN) w odpowiedzi na jedną z interpelacji przedstawił dane dotyczące ofert pracy dla nauczycieli w poszczególnych okresach. Według tych informacji w lipcu i sierpniu liczba ofert pracy (na podstawie baz prowadzonych przez kuratoria oświaty) wahała się najczęściej między ok. 11 tys. a 15 tys.

Źródło: sejm.gov.pl

Rosnąca liczba ofert w tym okresie ma mieć związek z ruchem kadrowym w szkołach i zmianami miejsc pracy przez nauczycieli.

Liczba ofert z reguły malała na początku roku szkolnego wraz z ustabilizowaniem się kwestii organizacyjnych w szkołach.

Przykładowo, według stanu na dzień 10 września 2020 roku, odnotowano 4 778 wolnych miejsc pracy, a w roku 2019 – 4 984 oferty. Jeszcze mniej dostępnych ofert przypadało na dzień 10 grudnia: w 2020 roku – 2 304 oferty, a w roku 2019 – 3 063.

Ilu nauczycieli pracuje w polskich szkołach?

Według Głównego Urzędu Statystycznego w roku szkolnym 2020/2021 w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach wszystkich typów zatrudnionych było łącznie 518,7 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). W roku wcześniejszym było ich 513,9 tys.

Liczba nauczycieli zwiększyła się o zatem 4,8 tys. zatrudnionych.

Według MEiN liczba nauczycieli ogółem w systemie oświaty (w osobach) wzrosła o ponad 6 tys. pomiędzy rokiem 2019 a 2020. W tych latach liczba nauczycieli wynosiła kolejno: 684 849 oraz 691 124.

Sytuacja nauczycieli w raporcie NIK

Zgodnie z przeprowadzoną przez NIK kontrolą dotyczącą lat 2018–2021 blisko połowa dyrektorów skontrolowanych placówek zgłaszała problemy z zatrudnianiem nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach. Najczęściej radzono sobie z tym problemem poprzez przydzielanie nadgodzin już zatrudnionym nauczycielom lub publiczne ogłaszanie naborów na stanowisko.

Kontrola ostatecznie wykazała, że poziom zatrudnienia okazał się – z nielicznymi wyjątkami – wystarczający do realizacji zadań placówek oświaty, jednak nadmierne obciążenie nauczycieli może mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia. Wspomniany raport analizowaliśmy w ramach naszej innej publikacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!