Strona główna Wypowiedzi Wakaty w polskich szkołach. Ilu nauczycieli brakuje?

Wakaty w polskich szkołach. Ilu nauczycieli brakuje?

Wakaty w polskich szkołach. Ilu nauczycieli brakuje?

Mirosława Stachowiak-Różecka

Posłanka
Prawo i Sprawiedliwość

Piszecie państwo we wniosku, że wedle danych ZNP brakowało w systemie aż 70 tys. nauczycieli, a dalej piszecie, że brakowało 20 tys. wakatów. (…) To bez trudu można sprawdzić na stronach kuratoriów. (…) Z tych informacji wiemy, że brakuje 8 tys. wakatów, co stanowi niespełna 1% ogólnej liczby etatów nauczycielskich, z czego połowa to oferty dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i terapeutów w związku z wprowadzeniem od 1 września standaryzacji zatrudnienia tychże.

Posiedzenie Sejmu, 13.04.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 13.04.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • danych zgromadzonych przez profil „Delearzy Wiedzy” wynika, że w momencie wypowiedzi Mirosławy Stachowiak-Różeckiej (13 kwietnia br.) na stronach kuratoriów były 9 173 oferty pracy dla nauczycieli. Liczba ta stanowi ok. 1,3 proc. ogółu nauczycieli oraz etatów nauczycielskich w Polsce.
  • Wspomniana liczba wakatów przekłada się na ok. 149 453 godziny zajęć.
  • Ok. 25,9 proc. ofert było skierowanych do pedagogów i psychologów.
  • Mirosława Stachowiak-Różecka przytoczyła liczbę wakatów zbliżoną do prawdziwej. Posłanka zawyżyła jednak odsetek, jaki stanowią oferty pracy dla psychologów i pedagogów. Ze względu na połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi wypowiedź oceniamy jako częściową prawdę.

[Aktualizacja 19.01.2024] Z początkiem 2024 roku nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Wotum nieufności dla ministra Czarnka

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu 13 kwietnia br. zostało podniesione wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Ostatecznie wotum zostało odrzucone. Wyniki głosowania można sprawdzić pod tym linkiem 

Jednym z argumentów przeciwko ministrowi, które przedstawiała opozycja, był problem braku nauczycieli. W obronie Przemysława Czarnka wypowiedziała się posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka, która przytoczyła zebrane dane ze stron kuratoriów.

Braki kadrowe wśród nauczycieli w momencie wypowiedzi

Śledzeniem braków w kadrach nauczycielskich zajmuje się na bieżąco profil Delearzy Wiedzy na Facebooku profil. W momencie, kiedy padły słowa Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, na stronach kuratoriów oświaty odnotowano 9 173 oferty pracy dla nauczycieli. Liczba ta stanowiła 1,3 proc. ogółu etatów dla nauczycieli oraz samej liczby nauczycieli w Polsce we wrześniu 2022 roku (liczba nauczycieli wynosiła 689 778, a liczba etatów nauczycielskich: 701 929,86).

Spośród wszystkich ofert tylko 3 372 oferty dotyczyły miast wojewódzkich. Dodatkowo 2 379 ofert z 9 173, czyli ok. 25,9 proc., stanowiły oferty dla pedagogów i psychologów.

Taki stan rzeczy oznaczał, że 13 kwietnia br. łączna liczba brakujących godzin etatowych wynosiła 149 453.

Najwyższe braki nauczycieli odnotowano w województwach: mazowieckim (2 372), śląskim (1 036) i małopolskim (1 070). Z kolei najmniej nauczycieli brakowało w województwach: świętokrzyskim (98), lubelskim (167) i podkarpackim (189).

Co ciekawe, np. według danych 1 270 z 2 372 ofert w woj. mazowieckim dotyczyło Warszawy. Pozostaje to w sprzeczności ze słowami ministra Czarnka, który podaje, że problem braku nauczycieli dotyczy jedynie dużych miast.

Sytuacja 2 tygodnie później

Na 24 kwietnia br., czyli niespełna 2 tygodnie po wypowiedzi Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, liczba wakatów przekroczyła 10 tys. (dokładnie 10 654 wakaty). Sytuację na bieżąco możesz monitorować pod tym linkiem.

Zrzut ekranu opublikowany za zgodą profilu Dealerzy Wiedzy

Wraz ze wzrostem braku nauczycieli zwiększyła się także liczba godzin możliwa do objęcia etatami. Według szacunków 24 kwietnia liczba ta wynosiła 175 288. Oznacza to wzrost o 25 835 godziny w stosunku 13 kwietnia br.

W tym okresie przybyło 417 ofert dla pedagogów i psychologów (24 kwietnia było ich 2 796). Stosunek procentowy pozostaje bez zmian. Nadal ok. 25,9 proc. ofert skierowanych jest do pedagogów i psychologów.

Zrzut ekranu opublikowany za zgodą profilu Dealerzy Wiedzy

Przy okazji dyskusji o brakach pojawiał się ze strony rządowej argument, że brakujące wakaty nie oznaczają pełnych etatów. Tymczasem z przytoczonych danych wynika, że największa liczba ofert (3 955) dotyczyła wymiaru godzinowego 19-40 godz. Na drugim miejscu znalazł się przedział 7-12 godz. (2 584), a „podium” zamknęły oferty obejmujące 18 godzin (1 580).

Należy pamiętać, że sytuacja związana z ofertami pracy na stronach kuratoriów jest zmienna, szczególnie na przełomach miesięcy. Jak wyjaśnia profil Dealerzy Wiedzy: „wiele ofert jest wystawianych z »datą ważności « właśnie do ostatniego dnia miesiąca. Z tych (…) wakatów z ogłoszeń, które znikły, część z pewnością została zapełniona, ale część pozostała bez odzewu, więc dyrektorzy wpiszą je ponownie”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!