Strona główna Wypowiedzi Władysław Kosiniak-Kamysz o emeryturach pomostowych

Władysław Kosiniak-Kamysz o emeryturach pomostowych

Władysław Kosiniak-Kamysz o emeryturach pomostowych

Władysław Kosiniak-Kamysz

[Pracownik] też dzisiaj ma na przykład, jeżeli to były warunki uciążliwe, prawo skorzystania z emerytur pomostowych.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 22.06.2015

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych pracownik ma prawo ubiegać się o emeryturę pomostową, jeśli pracował w szczególnych warunkach związanymi z czynnikami ryzyka, “które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku” – prace te widnieją w wykazie, który jest załącznikiem do ustawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy