Strona główna Wypowiedzi Władysław Kosiniak-Kamysz o Konkursie „Maluch” 2014

Władysław Kosiniak-Kamysz o Konkursie „Maluch” 2014

Władysław Kosiniak-Kamysz o Konkursie „Maluch” 2014

Władysław Kosiniak-Kamysz

Startuje kolejna edycja MALUCHA: 101 mln zł na budowę i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 05.03.2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, konkurs „MALUCH – edycja 2014”. Na Program przeznaczono w 2014 roku kwotę 101.000.000 zł.

Program „Maluch” przewiduje dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy