Strona główna Wypowiedzi Władysław Kosiniak-Kamysz o skróceniu urlopów macierzyńskich

Władysław Kosiniak-Kamysz o skróceniu urlopów macierzyńskich

Władysław Kosiniak-Kamysz o skróceniu urlopów macierzyńskich

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

W roku, kiedy mieliśmy najniższą dzietność, chyba 2002 albo 2003, zaraz za chwilę rząd SLD obniżał urlopy rodzicielskie, urlopy macierzyńskie, z 18 do 16 tygodni.

RMF 24, 03.04.2017

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

RMF 24, 03.04.2017

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, współczynnik dzietności oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat) przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku. Według danych GUS, najniższa wartość współczynnika dzietności w Polsce miała miejsce w roku 2003, kiedy wynosił on 1,222.

Od 1 stycznia 2001 roku urlop macierzyński w Polsce wynosił:

 1. 26 tygodni przy pierwszym i każdym następnym porodzie,
 2. 39 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Skrócenie urlopów macierzyńskich za koalicyjnych rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, miało jednak miejsce przed 2003, rokiem najniższej dzietności w Polsce, bowiem 17 grudnia 2001 Sejm przegłosował w trzecim czytaniu całość nowelizacji Kodeksu pracy, która wprowadzała nowy, krótszy urlop macierzyński.

 1. 16 tygodni przy pierwszym porodzie,
 2. 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,
 3. 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Za nowelizacją Kodeksu pracy głosowała wówczas zdecydowana większość klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z 41 posłów PSL, za obniżeniem urlopów było 29, 5 posłów wstrzymało się od głosu, żaden nie był przeciw. W głosowaniu nie wzięło udziału 7 posłów (wśród nich między innymi ówczesny lider PSL, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jarosław Kalinowski).

Nowe przepisy weszły w życie 13 stycznia 2002 roku i obowiązywały do 19 grudnia 2006, kiedy to, już za rządów Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy, wydłużająca urlopy macierzyńskie:

 1. 18 tygodni przy pierwszym porodzie,
 2. 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
 3. 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Ponieważ Władysław Kosiniak-Kamysz wprowadził w błąd pomijając w swojej wypowiedzi fakt, iż Sojusz Lewicy Demokratycznej skrócił urlopy macierzyńskie razem z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz błędnie przytoczył okoliczności wprowadzanych wówczas zmian, uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!