Strona główna Wypowiedzi Władysław Kosiniak-Kamysz o świadczeniu pielęgnacyjnym

Władysław Kosiniak-Kamysz o świadczeniu pielęgnacyjnym

Władysław Kosiniak-Kamysz o świadczeniu pielęgnacyjnym

Władysław Kosiniak-Kamysz

W 2009 roku to było 420 złotych [świadczenia] (…) Rok temu o tej porze ta kwota była 620 złotych, teraz jest 820 złotych, przedstawiliśmy naszą propozycję ustawy, że w przyszłym roku to jest około 900-920 złotych, czyli wzrost o 100 złotych.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

  • pominięcie ważnego kontekstu,  
  • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
  • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
  • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
  • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
  • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 20.03.2014

Zgodnie z art.17 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne do 2009 roku wynosiło 420zł. W zeszłym roku czyli 2013 świadczenie wynosiło rzeczywiście 620,00 zł miesięcznie zgodnie z art.1 ust.5 lit.c) ustawy z  dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie natomiast wynosi 820zł, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. przedłużono do końca roku wypłacanie o 200 złotych wyższych świadczeń, o czym była mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z  24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W projekcie ustawy z 30 października 2013r. w art.1 ust.4 lit.d) i e) mówi się o wysokości świadczenia od 620 zł do 1465 zł w zależności od stopnia konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną. Jednak art.10 tego projektu określa maksymalną wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2015r. na 1150zł. Projekt przewidywał zwiększenie maksymalnej wysokości tego świadczenia do 900zł, ale w 2014r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy