Czas czytania: około min.

Władysław Kosiniak-Kamysz o świadczeniu pielęgnacyjnym

03.04.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z art.17 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne do 2009 roku wynosiło 420zł. W zeszłym roku czyli 2013 świadczenie wynosiło rzeczywiście 620,00 zł miesięcznie zgodnie z art.1 ust.5 lit.c) ustawy z  dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie natomiast wynosi 820zł, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. przedłużono do końca roku wypłacanie o 200 złotych wyższych świadczeń, o czym była mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z  24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W projekcie ustawy z 30 października 2013r. w art.1 ust.4 lit.d) i e) mówi się o wysokości świadczenia od 620 zł do 1465 zł w zależności od stopnia konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną. Jednak art.10 tego projektu określa maksymalną wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2015r. na 1150zł. Projekt przewidywał zwiększenie maksymalnej wysokości tego świadczenia do 900zł, ale w 2014r.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.