Czas czytania: około min.

Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #3

04.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jedną z propozycji programowych Elżbiety Jachlewskiej jest uczynienie Gdańska miastem bardziej przyjaznym dla seniorów. Jak zauważyła, jest to kwestia szczególnie ważna ze względu na starzenie się społeczeństwa. Na podstawie kontekstu jej wypowiedzi – zapowiedzi zmian, które wprowadziłaby wygrawszy wybory – przyjęliśmy, że ma na myśli sytuację demograficzną społeczności gdańskiej.

Ostatnia prognoza demograficzna GUSu dla konkretnych powiatów, dotycząca wspomnianego horyzontu czasowego, pochodzi z 2014 roku i opiera się na danych aktualnych na dzień 31.12.2013. W dostępnym publicznie zbiorze danych możemy przeczytać, że 2013 roku mieszkańców powyżej 60 roku życia było w Gdańsku 114 245. Prognozowano wówczas, że w 2018 roku będzie to 126 505 osób, a w 2050 roku – 164 091.

Według naszych wyliczeń oznacza to, że zgodnie z prognozami GUSu w 2050 roku liczba mieszkańców 60+ względem stanu na rok 2013 wzrośnie o około 1,44 raza, a względem stanu na rok 2018 wzrośnie o około 1,30 raza – znacznie mniej niż dwukrotnie. Wypowiedź Elżbiety Jachlewskiej musimy zatem zakwalifikować jako fałszywą.

Share The Facts
Elżbieta Jachlewska
Kandydatka na prezydenta Gdańska


Statystyki GUSu pokazują, że w 2050 roku podwoi się nam liczba mieszkańców 60+ w porównaniu z dzisiejszą demografią.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.