Strona główna Wypowiedzi Zagrożenie ubóstwem w Polsce

Zagrożenie ubóstwem w Polsce

Zagrożenie ubóstwem w Polsce

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Polacy zagrożeni ubóstwem: 2006 – 15 mln, 2012 – 10 mln

Twitter, 09.07.2014

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Twitter, 09.07.2014

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Liczba osób zagrożonych ubóstwem w Polsce nie jest tak przerażająca jak ta przedstawiona przez ministra. Nie tylko podał on niezgodne z prawdą dane, ale także z samej tendencji wyciągnął niezgodne z prawdą wnioski.

Zgodnie z raportem GUS z 2013 roku, liczba mieszkańców Polski wynosi obecnie – w przybliżeniu – 38,5 miliona osób. Statystyki dotyczące ubóstwa są zaś przez Główny Urząd Statystyczny prezentowane w formie procentowej. Na podstawie trzech różnych definicji ubóstwa wykorzystywanych do kwalifikacji badań można więc określić, iż osób zagrożonych relatywną granicą ubóstwa w 2005 roku było około 6,9 miliona, w 2012 – 6,3 miliona. Zagrożonych zgodnie z definicją ustawową w 2005 było także 6.9 miliona, w 2012 roku zaś 2 miliony 618 tysięcy osób.

stat.gov.pl cps rde xbcr gus WZ_ubostwo_w_polsce_2013.pdf1.png

W tym miejscu należy wyjaśnić także przyczynę ponad dwukrotnego spadku ubóstwa “ustawowego”. Wiązane jest ono bowiem z możliwością ubiegania się o zasiłek pieniężny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. W myśl artykułów 37 i 38 w/w ustawy przysługuje on osobom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego (stosowanie – osoby samotnie gospodarującej i rodziny). Kryterium to, wyznaczone aktualnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 lipca 2012, wynosi – odpowiednio 542 i 456 złotych na osobę. Pierwsze kryterium na gruncie nowej ustawy określono rozporządzeniem, zgodnie z artykułem 145, dopiero w roku 2006 i wynosiło ono 477 i 351 złotych. Jak można wywnioskować po zestawieniu danych z przedstawionym powyżej wykresem, spadki liczby ludności zagrożonej ubóstwem wynikały z podwyższania stawki uprawniającej do zasiłku, czego nie można uznać za sukces konkretnych rządów w walce z ubóstwem. Można to także zauważyć zestawiające te dane ze informacjami dotyczącymi tzw. relatywną granicą ubóstwa, modyfikowaną o wzrost cen – w tym wypadku spadek jest zdecydowanie mniejszy.

Dane podane przez ministra na rok 2012 pozornie zgadzają się ze statystykami Eurostatu, podana tam liczba 10 milionów Polaków dotyczy jednak łącznej liczby osób zagrożonych tak ubóstwem, jak i społecznym wykluczeniem.

eurostat ubóstwo.png

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!