Strona główna Wypowiedzi Ziobro jak Hołownia. Co łączy Polskę 2050 i Solidarną Polskę?

Ziobro jak Hołownia. Co łączy Polskę 2050 i Solidarną Polskę?

Ziobro jak Hołownia. Co łączy Polskę 2050 i Solidarną Polskę?

Andrzej Grzyb

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Polska 2050 nie jest jedyną partią, której sprawozdanie zostało odrzucone (przez Państwową Komisję Wyborczą – przyp. Demagog).

Sygnały Dnia, 30.12.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 30.12.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie Polski 2050 Szymona Hołowni. Podejrzliwość PKW wzbudziły przede wszystkim zerowe przychody partii.
  • Ugrupowanie nie poniesie z tego powodu realnych konsekwencji, ponieważ i tak nie pobiera ono subwencji. Mimo to Szymon Hołownia zapowiedział wniesienie skargi do Sądu Najwyższego.
  • Podobny los spotkał jeszcze 3 partie. PKW odrzuciła sprawozdania Solidarnej Polski, Federacji dla RzeczypospolitejKongresu Nowej Prawicy
  • Na tej podstawie wypowiedź Andrzeja Grzyba oceniamy jako prawdziwą.

Kłopoty Szymona Hołowni

Tuż przed świętami w mediach rozgorzała dyskusja na temat niezaakceptowania przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) sprawozdania finansowego partii Polska 2050 Szymona Hołowni za 2021 rok. Nie należy mylić tej partii z Polską 2050 – to inna partia, zarejestrowana w 2017 roku na trzy lata przed Polską 2050 Szymona Hołowni.

Sprawę komentowało wielu polityków. Rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z Polską Agencją Prasową zarzucił Hołowni brak szacunku dla konstytucji oraz stwierdził, że działalność jego partii jest zaprzeczeniem demokracji i jawności.

Ugrupowanie Szymona Hołowni krytykuje również opozycja. Andrzej Grzyb z PSL w Polskim Radiu zarzucił partii brak jasnego rozdzielenia, które finanse pochodzą z działalności politycznej, a które z działalności fundacji Polska Od Nowa, którą finansuje Stowarzyszenie Polska 2050.

Poseł unikał jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie prowadzącej, czy ocenia działania partii jako nieuczciwe. Wskazał też, że Polska 2050 Szymona Hołowni nie jest jedyną frakcją, której sprawozdanie finansowe zostało odrzucone.

Powody decyzji PKW

Jak się okazuje, partia Polska 2050 Szymona Hołowni w swoim sprawozdaniu finansowym stwierdziła, że w 2021 roku nie pozyskała żadnych środków. We wszystkich pozycjach figuruje kwota 0 zł. Ze sprawozdania wynika ponadto, że w tym czasie partia nie otworzyła rachunku bankowego. Wątpliwości PKW wzbudził jednak m.in. fakt, że partia posiada lokal w Warszawie przy ul. Wareckiej. Komisja w związku z tym skierowała do partii pismo z pytaniem o zakres wykorzystywania jej siedziby.

PKW zapytała również o organizację i finansowanie Forum Gospodarczego Polski 2050, a także innych wydarzeń oraz spotkań z obywatelami. Poprosiła także o wyjaśnienia w sprawie finansowania, stworzenia, promocji, sprzedaży oraz właściciela praw do aplikacji politycznej Jaśmina.

Partia się tłumaczy, PKW odrzuca wyjaśnienia

Na zarzuty PKW odpowiedział skarbnik Polski 2050 Szymona Hołowni. Wyjaśnił on m.in., że adres jej lokalu przy ul. Wareckiej w Warszawie został podany jako siedziba partii jedynie w celach rejestracyjnych i nie była tam prowadzona żadna działalność poza odbieraniem korespondencji. 

Dalej wskazuje, że partia w 2021 roku nie przyjmowała nowych członków oraz nie tworzyła żadnych jednostek organizacyjnych ani nowych organów. Zebrania jej zarządu odbywały się wyłącznie w trybie telekonferencyjnym, co nie generowało kosztów.

Jeśli chodzi o Forum Gospodarcze Polski 2050 Szymona Hołowni, według wyjaśnień wydarzenie miało nie być zorganizowane przez samą partię, lecz przez fundację Polska od Nowa i działający w jej ramach Instytut Strategie 2050 we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska 2050 oraz Kołem Parlamentarnym Polska 2050.

Lider Polski 2050 broni finansów partii i zapowiada odwołanie

Partii przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 23 grudnia Szymon Hołownia zapowiedział, że skorzysta z tej możliwości. Polityk w programie „Fakty po Faktach” przekonywał również, że finansom jego partii nie można niczego zarzucić. 

Tego samego dnia opublikowano też stanowisko partii. Wskazano w nim, że brak środków był spowodowany odmową założenia konta bankowego:

„Mimo, że partia polityczna Polska 2050 Szymona Hołowni została wpisana do rejestru partii politycznych postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 r., jednak wpis ten (…) uprawomocnił się dopiero w wyniku wydania postanowienia z dnia 17 marca 2022 roku. Adnotacja o nieprawomocności wpisu (…) stała się m.in. powodem odmowy podpisania umowy rachunku bankowego. Brak rachunku uniemożliwiał z kolei partii gromadzenie środków i wydatkowanie ich na działalność, a zgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych nie można tych działań prowadzić poza rachunkiem bankowym. Oznaczało to w praktyce brak możliwości jej działania, w tym zbieranie składek czy darowizn”.

PKW krytykuje argumentację nt. konta bankowego

Według PKW uprawomocnienie postanowienia sądu o rejestracji partii nie jest konieczne do założenia przez nią konta w banku. Wystarczy uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych. 

Jak przekonuje PKW: „w sytuacji, w której bank, do którego zwróciła się Partia Polska 2050 Szymona Hołowni o otwarcie rachunku bankowego, nie wyraził zgody na podpisanie umowy w sprawie otwarcia i prowadzenia rachunku na podstawie posiadanych przez Partię dokumentów potwierdzających jej wpis do ewidencji partii politycznych, ta powinna skorzystać z usług innych banków funkcjonujących na rynku”.

Co grozi Hołowni? Konsekwencje będą niewielkie

Partii, której sprawozdanie finansowe nie zostanie zaakceptowane, grozi utrata subwencji na 3 lata – o ile ma ona do niej prawo (art. 38d ustawy o partiach politycznych). Polska 2050 Szymona Hołowni nie pobiera subwencji, ponieważ nie startowała jako niezależne ugrupowanie w wyborach w 2019 roku, a sama partia została powołana dopiero dwa lata później.

W związku z tym konsekwencje odrzucenia sprawozdania będą dla Hołowni raczej symboliczne. Mimo to, jak wyjaśnia partia, zarzuty PKW są traktowane poważnie i zostaną wyjaśnione.

Solidarna Polska jak Polska 2050 Szymona Hołowni

Wśród partii mających przedstawicieli w Sejmie tylko sprawozdania Polski 2050 Szymona HołowniSolidarnej Polski nie zostały zaakceptowane. Jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, PKW stwierdziła naruszenie art. 24 ust. 7 ustawy o partiach politycznych, zgodnie z którym partia może zaciągać jedynie kredyty bankowe.

PKW uznała, że dokonywanie zakupów i regulowanie przez osoby fizyczne z własnych środków wydatków partii, a następnie dokonywanie przez partię tym osobom zwrotu poniesionych przez nie wydatków (1 472,53 zł) z ich własnych środków na zakupy partyjne, narusza powyższy przepis ustawy.

Okazuje się jednak, że w przypadku Solidarnej Polski odrzucenie sprawozdania również nie ma większego znaczenia. Jej członkowie startowali w wyborach z list komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie PiS jest uprawniony do pobierania subwencji, a nie Solidarna Polska. 

Sprawozdania pozostałych partii zostały przyjęte. W przypadku siedmiu partii PKW miała zastrzeżenia, jednak ostatecznie zdecydowała się zaakceptować sprawozdania. 

Poza Polską 2050 Szymona Hołowni i Solidarną Polską PKW odrzuciła jeszcze sprawozdania Federacji dla RzeczypospolitejKongresu Nowej Prawicy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!