Strona główna Wypowiedzi Zmiany w Kodeksie Karnym

Zmiany w Kodeksie Karnym

Zmiany w Kodeksie Karnym

Jarosław Gowin

Porozumienie

Jacek Bańka: Mamy też zmiany w kodeksie karnym. Mniej „zawiasów”, więcej grzywien i kar łączonych. To coś zmieni?

Jarosław Gowin: – Zmieni. To rozwiązania wprowadzone przez rząd, ale ja głosowałem za. Ja te zmiany zainicjowałem.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Uchwalona przez Sejm 15 stycznia 2015 r. ustawa o zmianie ustawy Kodeks Karny i niektórych innych ustaw  została przyjęta na podstawie projektu ustawy opracowanego przez  Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego z kadencji 2009-2014, co zostało podkreślone w uzasadnieniu ustawy:

Projekt ustawy został przedłożony Ministrowi Sprawiedliwości w dniu 5 listopada 2013 r., trafił do konsultacji społecznych 16 grudnia 2013 r.  – od 6 maja tego roku to stanowisko zajmował już Marek Biernacki.

Twierdzenie że Jarosław Gowin zainicjował uchwalenie nowelizacji Kodeksu Karnego nie znajduje oparcia w żadnym oficjalnym źródle, brak w tej kwestii także jakichkolwiek wiarygodnych doniesień prasowych – jego wypowiedź należy więc uznać za nieweryfikowalną.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!