Adam Jarubas

Prawda - 9
Fałsz - 3
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0