Beata Kempa

Prawda - 5
Fałsz - 3
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0