Strona główna Wypowiedzi Kiedy weszła w życie ustawa o 500+?

Kiedy weszła w życie ustawa o 500+?

Kiedy weszła w życie ustawa o 500+?

Beata Kempa

Otóż ustawa, sztandarowa, 500+ weszła w życie.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

RMF 24, 26.02.2016

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

“Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca natępującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 53, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.

W związku z tym ustawa wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 roku. Wspomniany art. 53 dotyczy organów gmin i województw, które do dnia wejścia w życie ustawy mają wyznaczyć jednostki organizacyjne właściwe do realizacji programu 500+.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy