Czas czytania: około min.

Jaki udział w tworzeniu PKB mają małe i średnie przedsiębiorstwa?

01.12.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem opublikowanym w 2015 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącym stanu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, udział sektora małych i średnich przedsiębiorstw w generowaniu PKB wynosi łącznie 48,5%. Wartość ta stanowi sumę udziałów w wytwarzaniu PKB wszystkich przedsiębiorstw z sektora MSP, w którego skład wchodzą mikroprzedsiębiorstwa (o których w swojej wypowiedzi nie wspomniała Beata Kempa), małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa.

Warto zaznaczyć, że największy udział w tworzeniu PKB spośród wszystkich grup przedsiębiorstw mają mikroprzedsiębiorstwa (29,7%), wyprzedzając pod tym względem przedsiębiorstwa duże (24,5%), średnie (11%) oraz małe (7,8%). Tym samym udział małych i średnich przedsiębiorstw, o których mówi Beata Kempa wyniósł 18,8%.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.