Jerzy Meysztowicz

meysztowicz
Prawda - 2
Fałsz - 3
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0