Jerzy Meysztowicz

meysztowicz
Prawda - 3
Fałsz - 4
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1