Czas czytania: około min.

Czy mamy środki na to, aby restrukturyzować kopalnie?

23.01.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rada Unii Europejskiej w grudniu 2010 roku przyjęła decyzję w sprawie pomocy finansowej dla państw na ułatwienie im zamknięcia niekonkurencyjnych kopalń węgla. Środki te powinny być przeznaczone na pokrycie strat produkcyjnych oraz kosztów nadzwyczajnych, czyli przede wszystkim przedwczesnych świadczeń socjalnych czy emerytalnych, które mogą być wypłacane do 2027 roku.

Państwo, które otrzymało taką pomoc, zobowiązuje się do tego, by zamknąć kopalnie najpóźniej do końca 2018 roku.

W związku z postanowieniem polskiego rządu z września 2016 roku w sprawie zamknięcia kopalń, Polska postanowiła wystąpić o taką pomoc do UE. Zgodnie z decyzją Rady otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 7,58 mld zł, które w większości rozdysponowano dla pracowników na odprawy, świadczenia socjalne i renty wyrównawcze. Pozostała część kwoty miała pokryć szkody strat produkcyjnych do czasu całkowitego zamknięcia kopalń.

 

 

Share The Facts
Jerzy Meysztowicz
Poseł na Sejm RP

 

Są środki, również europejskie, na to, aby restrukturyzować kopalnie i dawać pieniądze na odprawy – zresztą 7 mld zł zostało już na ten cel przeznaczone.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub