Czas czytania: około min.

Jerzy Meysztowicz o komisjach śledczych

13.12.2018 godz. 20:39

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej został złożony 20 listopada 2018 roku przez klub poselski Nowoczesna, a w roli przedstawiciela wnioskodawcy wystąpił właśnie poseł Jerzy Meysztowicz. 

Główne założenia projektu to: umożliwienie powołania komisji śledczej minimalną liczbą 154 głosów „za” (czyli 1/3 posłów), skład komisji będzie musiał także brać pod uwagę: konieczność zapewnienia większości w komisji przedstawicielom opozycji sejmowej oraz powierzenie funkcji przewodniczącego przedstawicielowi opozycji.

Warto dodać, że w sensie terminologicznym jest to projekt nowelizacji. Poprawki mogą być zgłaszane już podczas procedury legislacyjnej. Jednak nie wpływa to na kwalifikację wypowiedzi.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.