Krzysztof Tchórzewski

Tchórzewski
Prawda - 13
Fałsz - 9
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 1