Krzysztof Tchórzewski

Prawda - 14
Fałsz - 9
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 1