Krzysztof Tchórzewski

Tchórzewski
Prawda - 12
Fałsz - 8
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 1