Krzysztof Tchórzewski

Tchórzewski
Prawda - 9
Fałsz - 7
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1