Czas czytania: około min.

Ile energii zużywa sektor grzewczy i chłodniczy?

27.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

O ile informacja o energii zainstalowanej może uchodzić za prawdziwą, ponieważ zgodnie z tabelą zestawiającą moc zainstalowaną wg rodzaju instalacji OZE, w 2016 moc z instalacji wykorzystujących energię wiatru wyniosła 5660,070 MW, co daje ok. 6 GW.

15778371_1183127105057270_636097160_o

Jednakże informacja na temat rezerw mocy jest wątpliwa, ponieważ na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, dostępny jest raport 2015 KSE, gdzie dane wykazują, że wartość rezerw mocy  dla nJWD (czyli dla jednostek wytwórczych do których zaliczamy: elektrociepłownie, elektrownie fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, elektrownie na biogaz)

W Bilansie mocy:

1) 1) w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2015 roku wyniosła 373 MW

2) 2) w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2015 roku wyniosła 367,4 MW

3) 3) w dniu 10 lipca 2015 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc, wyniosła: 452,9 MW

Zatem możliwym jest, że w 2016 roku rezerwy osiągnęły 600 MW, jednak rezerwy te dotyczą nie tylko mocy z energii zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, a wszystkich dla nJWD.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.