Strona główna Wypowiedzi Ile wynoszą szkody górnicze?

Ile wynoszą szkody górnicze?

Ile wynoszą szkody górnicze?

Krzysztof Tchórzewski

Szkody górnicze będą bardzo drogo nas kosztowały. Już dziś wynoszą one 300 mln zł rocznie.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Energii w trybie dostępu do informacji publicznej, Minister Energii zawarł umowy o udzielenie dotacji budżetowej w ramach finansowania w 2017 roku zadań związanych z naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów na łączną kwotę 23 315 185,00 zł. Jest to więc kwota ponad 10-krotnie niższa od tej wskazywanej przez K. Tchórzewskiego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy