Ceny prądu w UE – ile kosztuje 1 kWh?

Jednym z punktów porządku obrad trzeciego dnia 71. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 9 listopada 2018 r., były pytania w sprawach bieżących. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, odpowiadając na pytanie posła Mieczysława Kasprzaka związane z drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej, przywołał statystyki związane z jednostkowym kosztem prądu w niektórych państwach Unii Europejskiej.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Tchórzewski

Według opublikowanych przez Komisję Europejską danych, które dotyczą II kwartału 2018 r., jednostkowy koszt energii elektrycznej dostarczanej do gospodarstw domowych kształtował się następująco: w Polsce – 620 zł za 1 MWh, w Niemczech – ok. 1300 zł za 1 MWh, a w Wielkiej Brytanii – ok. 830 zł za 1 MWh

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie kwartalnym na temat elektryczności w Unii Europejskiej w II kwartale 2018 r. (s.32), opublikowanym przez Komisję Europejską jednostkowy koszt energii elektrycznej dostarczanej do gospodarstw domowych we wspomnianych krajach prezentował się następująco:

  • Polska – 0,1451 €/kWh
  • Niemcy – 0,3081 €/kWh
  • Wielka Brytania – 0,1929 €/kWh

Źródło: Komisja Europejska, Raport kwartalnym na temat elektryczności w Unii Europejskiej w II kwartale 2018 r., s. 32.

Kwoty umieszczone w raporcie dotyczą ceny za jedną kilowatogodzinę, a minister Krzysztof Tchórzewski w analizowanej wypowiedzi posługuje się jednostką megawatogodziny. W związku z tym konieczne było przeliczenie tych wartości:1 kWh to 0,001 mWh, a zatem podana cena dotyczy 0,001 mWh.

Aby cena prezentowała koszt 1 mWh należy pomnożyć cenę dla każdego kraju przez 1000. Po wykonaniu tego działania wyniki przedstawiają się następująco:

  • Polska – 145,1 €
  • Niemcy – 308,1 €
  • Wielka Brytania – 192,9 €

Krzysztof Tchórzewski w swojej wypowiedzi podaje ceny w złotówkach. Do właściwego (uwzględniającego kontekst czasowy analizowanej wypowiedzi) przeliczenia walut należy zatem wykorzystać dane NBP dotyczące kursów średnich walut obcych z II kwartału 2018 roku. Wówczas wartość 1 zł była równa 4,261 €. Po przewalutowaniu ceny wynoszą odpowiednio:

  • Polska – 618,27 zł
  • Niemcy – 1312,81 zł
  • Wielka Brytania – 821,95 zł

Przy uwzględnieniu zaokrąglenia mieszczącego się w granicach języka potocznego, wypowiedź Krzysztofa Tchórzewskiego uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii


Według danych KE, jednostkowy koszt energii elektrycznej dostarczanej do domów wynosi: w Polsce – 620 zł, w Niemczech – ok. 1300 zł, a w Wielkiej Brytanii – ok. 830 zł za 1 MWh

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >