Czy Beata Szydło obiecała niższe stawki VAT?

22 listopada w III czytaniu Sejm przyjął rządową nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Znowelizowana ustawa utrzymuje podwyższenie stawek podatku VAT (8 i 23 procent). Do tych wydarzeń dzień później odniosła się posłanka Paulina Henning-Kloska, jako gość Sygnałów Dnia. W rozmowie poruszyła ona również kwestię wpływów z tytułu podatku bankowego do budżetu państwa.

Sprawdzone wypowiedzi

Paulina Hennig-Kloska

Przypomnijmy, że premier Beata Szydło obiecała w 2015 roku powrót do niższych stawek VAT

Prawda Ukryj uzasadnienie

Beata Szydło zapowiedziała obniżenie stawki podatku VAT do 22% podczas swojego wystąpienia na  konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości 5 lipca 2015 roku (55 minuta przemówienia). Postulat obniżenia podatku miał poprawić funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw.

O obniżce podatku mowa jest także w Programie PiS z 2014 roku (strona 84):

Ewidentnym błędem koalicji PO-PSL było przekonanie, że podwyższenie stawek VAT do 23%, 15% i 8% spowoduje dodatkowe wpływy do budżetu i pomoże w zmniejszeniu dziury budżetowej(będącej zresztą skutkiem błędnej polityki finansowej ekipy rządzącej po 2007 roku). Podwyżka stawek VAT przyniosła odwrotny skutek – dochody zaczęły dramatycznie spadać, co wymusiło nowelizację budżetu państwa na rok 2013. Aby zapewnić wzrost dochodów budżetowych, trzeba powrócić do niższych stawek VAT. Posunięcie to z jednej strony zmniejszy obciążenia podatkowe obywateli, szczególnie osób uzyskujących przeciętne dochody, a z drugiej strony przyczyni się do uczciwego rejestrowania obrotów.

Podsumowując, B. Szydło rzeczywiście wyraziła postulat obniżenia stawek VAT w 2015 roku. Był on zgodny z programem PiS opracowanym w roku 2014. W związku z tym wypowiedź P. Henning-Kloski uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Paulina Hennig-Kloska
Posłanka Nowoczesnej


Przypomnijmy, że premier Beata Szydło obiecała w 2015 roku powrót do niższych stawek VAT

Paulina Hennig-Kloska

Z tytułu wprowadzenia podatku bankowego do budżetu państwa wpada o 4,5 mld zł dodatkowych pieniędzy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych w 2017 roku wyniosły 4,3 miliarda złotych, co jest dopuszczalnym zaokrągleniem zaokrągleniem w kontekście wypowiedzi Pauliny Hennig-Kloski.

Wypowiedź dotyczyła podatku od niektórych instytucji finansowych, który został wprowadzony przez Ustawę z 15 stycznia 2016 roku, która weszła w życie 1 lutego 2016 roku.

Podatkiem objęte są banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz zakłady pożyczkowe.

Według informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej wpływów budżetowych, wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły 3 506 810 000 złotych w 2016 roku i 4 341 221 000 złotych w roku 2017.

Identyczne dane zostały przedstawione w raporcie Najwyższej Izby Kontroli o poborze podatku od instytucji finansowych.

Ponieważ w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy, w 2017 r., wpływy budżetowe z tytułu podatku bankowego wyniosły w zaokrągleniu 4,5 mld złotych, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Paulina Hennig-Kloska
Posłanka Nowoczesnej


Z tytułu wprowadzenia podatku bankowego do budżetu państwa wpada o 4,5 mld zł dodatkowych pieniędzy.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >