Czy Rada Europy zajmuje się sytuacją w Turcji?

Andrzej Halicki był Gościem Poranka w TVP Info. Tematem rozmowy była między innymi kwestia organizacji oraz finansowania jubileuszu Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Platformy Obywatelskiej przypomniał również, że Rada Europy zajmuje się sytuacją w Turcji i zmianami tam zachodzącymi.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Halicki

Ma pan sesję w Strasburgu, która się właśnie kończy i Turcją właśnie Rada Europy się zajmuje.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Słowo „sesje” odnosi się do posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego, jednego z dwóch organów statutowych Rady Europy. W skład Zgromadzenia wchodzi 324 deputowanych z wszystkich 47 krajów członkowskich. Ostatnie spotkanie tego grona odbyło się w Strasburgu w dniach 10-14 października. Jak wynika z agendy spotkania, debata na temat spraw bieżących, która odbyła się w czwartek 13 października dotyczyła “Sytuacji w Turcji w świetle próby zamachu stanu”. W związku z tym wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

Sytuacja w Turcji, stała się także obiektem prac Komisji Weneckiej, czyli organu doradczego Rady Europejskiej, wspierającego państwa członkowskie w przestrzeganiu zasad demokratycznego państwa prawa.

Podczas ostatniej sesji plenarnej, Komisja wymieniła opinie z podsekretarzem tureckiego Ministerstwa Sprawiedliwości i wygłosiła swoją opinię na temat uprzedniej zmiany art. 83 tureckiej konstytucji, który gwarantował nienaruszalność deputowanych do parlamentu, czyli Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. Jest to pierwsze oficjalne stanowisko Komisji po lipcowej próbie zamachu stanu. Publikacja opinii była poprzedzona pracami Podkomisji ds. Instytucji Demokratycznych Komisji Weneckiej oraz wizytą przedstawicieli Komisji w Turcji. Miała ona miejsce 19 września bieżącego roku. Delegacja Komisji spotkała się wówczas z przedstawicielami tureckiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego i parlamentu.

Ponadto, na prośbę Zgromadzenia Ogólnego Rady Europy, do czasu następnej sesji plenarnej, która odbędzie się w grudniu bieżącego roku, Komisja Wenecka będzie pracowała nad opinią na temat dekretów wydawanych w trakcie trwania stanu wyjątkowego w Turcji.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >