Czy w krajach muzułmańskich funkcjonuje konwencja antyprzemocowa?

Robert Biedroń jako gość wraz z modelką Anją Rubik w programie Moniki Olejnik, „Kropka nad i” wypowiadał się na temat roli kobiet w polityce oraz w życiu społecznym. Polityk poruszył między innymi temat konwencji antyprzemocowej oraz tego, czy funkcjonuje ona w krajach muzułmańskich takich jak Turcja i Albania.

Sprawdzone wypowiedzi

Robert Biedroń

W takich krajach jak Turcja, Albania ona funkcjonuje, w krajach bardzo tradycyjnych, w dużej mierze muzułmańskich [konwencja antyprzemocowa].

Prawda Ukryj uzasadnienie

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet jest Konwencją Rady Europy z 11.05.2016 roku podpisaną w Istambule.

Została podpisana przez 36 państw przez członków Rady Europy oraz państwa poza członkowskie m.in: Kanadę, Watykan, USA, Japonię oraz Meksyk. Turcja ratyfikowała konwencję 14.03.2012 roku,a została ogłoszona 1.08.2014 roku. Albania ratyfikowała Konwencję 4.02.2013 roku, a została ogłoszona 1.08.2014 roku.

Konwencja podzielona jest na XII rozdziałów. Każdy z nich stanowi  o innym aspekcie zapobiegania, zwalczania oraz karania za przemoc wobec kobiet. Potępia wszelkie formy przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a jednym z jej celów jest stworzenie Europy wolnej od przemocy wobec kobiet. Za jeden z priorytetów stawia sobie skoordynowaną współpracę międzynarodową w celu zwalczania przemocy, wsparcie i pomoc organizacjom, instytucjom, które zajmują się zapobieganiem i zwalczaniem przemocy, a także pomagają kobietom, które padły ofiarami przemocy.Stanowi również o mechanizmach monitorujących nie tylko skalę przemocy, ale również efekty wdrażania postanowień Konwencji. Sygnatariuszami konwencji jest 36 państw.

Turcja liczy ponad 67 milionów ludzi. Oficjalne dane wskazują, że 99% społeczeństwa to muzułmanie, odłamu Sunnickiego. W Albanii odsetek muzułmanów wynosi 57% całej populacji.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >