Ilu Polaków sprzeciwia się relokacji uchodźców?

Gościem Poranka w TVP INFO była dzisiaj posłanka Kukiz ’15 Elżbieta Zielińska. W rozmowie przytoczyła ona dane dotyczące stosunku Polaków do przyjęcia uchodźców w ramach mechanizmu relokacyjnego. Z kolei w Polskim Radiu 24 wicepremier Jarosław Gowin wskazywał ilu uchodźców pochodzi z Syrii.

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Zielińska

74% Polaków jest przeciwnych kwotom (relokacji uchodźców – przyp. Demagog).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Od maja 2015 roku, gdy Centrum Badania Opinii Społecznej rozpoczęło badać tę kwestię, Polacy niezmiennie są w większości sceptycznie nastawieni do relokacji uchodźców przybyłych do Unii Europejskiej z Bliskiego Wschodu i Afryki. Co więcej, od grudnia 2015 roku odsetek zdecydowanych przeciwników przyjęcia części uchodźców przybywających do Europy jest wyższy, niż łączny odsetek umiarkowanych i zdecydowanych zwolenników.

Obecnie relokacji sprzeciwia się trzy czwarte (74%) badanych, co jest najwyższą wartością spośród dotąd notowanych, przy czym dominującą odpowiedzią jest zdecydowany sprzeciw (43%). Za przyjęciem uchodźców opowiada się w sumie nieco więcej niż jedna piąta Polaków (22%) – to spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do grudnia 2016 roku

Jarosław Gowin

Szacuje się, że wśród tych, którzy ostatnio przybyli do Europy, uchodźcy, ci prawdziwi z Syrii, stanowią niecały 1%.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jarosław Gowin użył w swej wypowiedzi nieprecyzyjnego terminu „ostatnio przybyłych” co utrudnia określenie dokładnego horyzontu czasowego, który należy brać pod uwagę. Jednak według najnowszych dostępnych danych Agencji ONZ ds. Uchodźców UNHCR, między styczniem 2017 a kwietniem 2017, wśród uchodźców, którzy dostali się do Europy przez Morze Śródziemne (46 811 osób), było 6,5% Syryjczyków (2786 osób). Najwięcej osób pochodziło z Nigerii (5253 osoby, 12,2% ogółu), Bangladeszu (4645 osób, 10,8%) i Gwinei (4184 osób, 9,7%)

Zgodnie z danymi Eurostatu, w 2016 roku, wśród osób ubiegających się po raz pierwszy o azyl w krajach Unii Europejskiej, Syryjczycy stanowili najliczniejszą grupę – 334 820 osób. Drugą narodowością byli Afgańczycy – 182 985, a trzecią Irakijczycy – 126 955 osób.

Z uwagi na fakt, iż żadne dostępne nam źródła nie potwierdzają danych Jarosława Gowina o 1-procentowym udziale obywateli Syrii wśród uchodźców którzy przedostali się do Europy, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >