Ilu uchodźców zostało relokowanych do tej pory?

30.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W maju 2015 r. Komisja Europejska podjęła pierwszą decyzję o tzw. relokacji uchodźców. Zgodnie z nią, przesiedlonych miało być 40 tys. migrantów w ciągu 2 lat (24 tys. z Włoch i 16 tys. z Grecji). Cztery miesiące później zdecydowano o relokacji dodatkowych 120 tys. osób (również na przestrzeni 2 lat; 15,6 tys. z Włoch, 54 tys. z Węgier i 50,4 tys. z Grecji). W sumie daje to 160 tys. wspomniane przez Mariusza Błaszczaka.

Zgodnie z dokumentem Member States’ Support to Emergency Relocation Mechanism (stan na 29 marca 2017 r.) przesiedlono 4 706 uchodźców z Włoch i 10 938 z Grecji; łącznie – 15 644 osób, co stanowi 9,78% ze 160 000.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.