Jak wypada Polska w indeksie szklanego sufitu?

Środowym Gościem Radia Zet była szefowa Kancelarii Premiera, Beata Kempa. W rozmowie przytoczyła ona wyniki ostatniego badania indeksu szklanego sufitu, obrazującego sytuację Polek na rynku pracy.

Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych „Zostań Społecznym Komandosem!”. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Kempa

Indeks szklanego sufitu, okazuje się, że Polki są postrzegane według tego indeksu, tworzonego przez „The Economist”, jako te, którym się pracuje zdecydowanie i żyje się zdecydowanie lepiej niż nawet Niemkom, czy Dunkom.

Prawda Ukryj uzasadnienie

8 marca 2017 roku, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, The Economist opublikował już po raz piąty raport dotyczący ogólnej sytuacji kobiet na rynku pracy. Wśród czynników składających się na ostateczny wynik, badano kwestie dostępu do rynku pracy i wyższej edukacji, wynagrodzeń, równego traktowania w miejscu pracy, kosztów utrzymania dzieci i praw macierzyńskich. Badanie nosi nazwę „indeksu szklanego sufitu”, od socjologicznego terminu „szklany sufit”, oznaczającego niewidzialne lub niezauważalne dla większości bariery, które napotyka określona grupa społeczna (kobiety, mniejszości seksualne itp.) na drodze awansu społecznego i zawodowego.

Polska w rankingu tym zajęła piąte miejsce, ustępując liderowi Islandii, a także Szwecji, Norwegii i Finlandii. Dania uplasowała się na miejscu siódmym, natomiast Niemcy na dziewiętnastym.

Share The Facts
Beata Kempa
szefowa Kancelarii Premiera


Indeks szklanego sufitu, okazuje się, że Polki są postrzegane według tego indeksu, tworzonego przez „The Economist”, jako te, którym się pracuje zdecydowanie i żyje się zdecydowanie lepiej niż nawet Niemkom, czy Dunkom.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >