Posłowie o wysokości rezerwy ogólnej budżetu

16 stycznia rozpoczęło się pierwsze w tym roku posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie dyskutowali m.in. na temat rezerwy ogólnej tegorocznego budżetu państwa. Kwestię tę najpierw poruszyła posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska, a odniósł się do niej także poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.

Sprawdzone wypowiedzi

Paulina Hennig-Kloska

Pan mówi, że mamy tu ograniczenie rezerwy ogólnej, ale dobrze wiemy – akurat jestem posłem pracującym w Komisji Finansów Publicznych – że ta rezerwa ogólna jest wyjątkowo duża w tym roku.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wysokość rezerwy ogólnej w budżecie przyjętym na rok 2019 nie jest rekordowa, ponieważ wyższa była już w roku ubiegłym.

Posłanka Paulina Hennig-Kloska poruszyła kwestię wzrostu rezerwy ogólnej przyjętej w nowym budżecie. Zasugerowała ona, że jej „rekordowa wysokość” może być powiązana z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi i chęcią finansowania przez rząd dodatkowych inwestycji właśnie z puli rezerwy ogólnej.

W ustawie budżetowej wyróżnione są dwa typy rezerw: ogólna i celowa. Rezerwa ogólna jest rezerwą obligatoryjną, musi znaleźć się w ustawie budżetowej, a jej wysokość nie może być wyższa niż 0,2% wydatków budżetowych. Rezerwą ogólną dysponuje Rada Ministrów, Może ona jednak upoważnić premiera lub Ministra Finansów do dysponowania rezerwą do określonej wysokości na poszczególny cel.

Rezerwy celowe to rezerwy fakultatywne, którymi dysponuje Minister Finansów, a ich łączna wysokość nie może przekroczyć 5% wydatków. Pieniądze z rezerwy celowej są dzielone przez Ministra Finansów w porozumieniu z pozostałymi instytucjami publicznymi.

Według ustawy budżetowej na 2018 rok, wysokość rezerwy ogólnej wyniosła 261 723 000 złotych. Z kolei w tegorocznej ustawie budżetowej wysokość rezerwy ogólnej wyniosła 237 500 000 złotych. To oznacza, że wysokość tegorocznej rezerwy budżetowej jest niższa od zeszłorocznej o 24 223 000 złotych, tj. o ok. 9,25%.

Inaczej wygląda to w przypadku sumy rezerw celowych: w 2018 roku wyniosła ona ok. 23,7 mld złotych, a w tym roku jest to ok. 30 mld złotych. Tym samym tegoroczna suma ta jest o 6,3 mld złotych wyższa od zeszłorocznej, tj. o ok. 26,5%.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Paulina Hennig-Kloska
Posłanka na Sejm RP


Pan mówi, że mamy tu ograniczenie rezerwy ogólnej, ale dobrze wiemy – akurat jestem posłem pracującym w Komisji Finansów Publicznych – że ta rezerwa ogólna jest wyjątkowo duża w tym roku.

Michał Dworczyk

Pani poseł mówiła, że suma środków zgromadzonych na rezerwie [ogólnej budżetu państwa] jakoś kosmicznie wzrosła. Ona wzrosła o mniej więcej 15%–20% (…) w stosunku do zeszłego roku. Dzisiaj ta suma wynosi ok. 250 mln zł.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według przyjętej niedawno ustawy budżetowej na rok 2019, wysokość rezerwy ogólnej budżetu państwa  jest niższa o 9,25% w stosunku do tej wyznaczonej w budżecie na rok 2018.

W ustawie budżetowej wyróżnione są dwa typy rezerw: ogólna i celowa. Rezerwa ogólna jest rezerwą obligatoryjną, musi znaleźć się w ustawie budżetowej, a jej wysokość nie może być wyższa niż 0,2% wydatków budżetowych. Rezerwą ogólną dysponuje Rada Ministrów, Może ona jednak upoważnić premiera lub Ministra Finansów do dysponowania rezerwą do określonej wysokości na poszczególny cel.

Rezerwy celowe to rezerwy fakultatywne, którymi dysponuje Minister Finansów, a ich łączna wysokość nie może przekroczyć 5% wydatków. Pieniądze z rezerwy celowej są dzielone przez Ministra Finansów w porozumieniu z pozostałymi instytucjami publicznymi.

Według ustawy budżetowej na 2018 rok, wysokość rezerwy ogólnej wyniosła 261 723 000 złotych. Z kolei w tegorocznej ustawie budżetowej wysokość rezerwy ogólnej wyniosła 237 500 000 złotych. To oznacza, że wysokość tegorocznej rezerwy budżetowej jest niższa od zeszłorocznej o 24 223 000 złotych, tj. o ok. 9,25%.

Inaczej wygląda to w przypadku sumy rezerw celowych: w 2018 roku wyniosła ona ok. 23,7 mld złotych, a w tym roku jest to ok. 30 mld złotych. Tym samym tegoroczna suma ta jest o 6,3 mld złotych wyższa od zeszłorocznej, tj. o ok. 26,5%.

Powyższą wypowiedź oceniamy jako fałsz, ponieważ wysokość rezerwy ogólnej budżetu państwa zmalała, a nie wzrosła w porównaniu do 2018 roku, a jej wysokość wynosi 237,5 mln złotych, podczas gdy w wypowiedzi pada liczba 250 mln.

Share The Facts
Michał Dworczyk
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Pani poseł mówiła, że suma środków zgromadzonych na rezerwie [ogólnej budżetu państwa] jakoś kosmicznie wzrosła. Ona wzrosła o mniej więcej 15%–20% (…) w stosunku do zeszłego roku. Dzisiaj ta suma wynosi ok. 250 mln zł.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >