Przedstawiamy obietnice z programów wyborczych: POLITYKA SPOŁECZNA

08.10.2019

W drugiej odsłonie naszego cyklu dotyczącego obietnic wyborczych, przedstawiamy te z zakresu polityki społecznej.

 • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

  • 1. Program Własny Kąt
  • 2. Skrócenie o godzinę czasu pracy dla rodziców dzieci do 10 roku życia
  • 3. Świadczenie wychowawcze dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w wysokości 1000 zł
  • 4. Emerytura bez podatku
  • 5. Ogólnopolska Karta Seniora
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  • 1. 4000 zł płacy minimalnej w 2023 roku
  • 2. 1200 zł emerytury minimalnej
  • 3. Stała trzynasta emerytura w wysokości 1200 zł od 2020 roku
  • 4. Czternasta emerytura
  • 5. Likwidacja limitu dochodowego dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko
 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

  • 1. Bezpłatne miejsce w żłobku dla każdego dziecka
  • 2. Pełnopłatny i obowiązkowy urlop dla obojga rodziców w minimalnym wymiarze 12 tygodni
  • 3. Zaległe alimenty jak zaległości podatkowe
  • 4. Gwarantowana emerytura minimalna
  • 5. Wprowadzenie związków partnerskich
 • Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

  • 1. Likwidacja ulg i przywilejów podatkowych
  • 2. Sprzeciw wobec zagranicznej migracji
  • 3. Wsparcie powrotu Polaków z emigracji zarobkowej
  • 4. Program repatriacyjny
  • 5. Migracje wewnętrzne jako narzędzie regulacyjne rynku pracy
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

  • 1. Zalegalizowanie związków partnerskich
  • 2. Zrównanie zasiłków opiekunów dorosłych niepełnosprawnych z zasiłkami opiekunów dzieci niepełnosprawnych
  • 3. Trzynasta emerytura co roku
  • 4. Czek opiekuńczy
  • 5. Urlop wytchnieniowy dla opiekuna osoby starszej

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.