Czas czytania: około min.

Robert Biedroń o skali suszy w Polsce

10.07.2019 godz. 12:40

Lider Wiosny był gościem Sygnałów dnia, w których przytoczył między innymi dane dotyczące suszy w Polsce.

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawową definicją, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Stały monitoring suszy rolniczej na obszarze Polski prowadzi Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W Polsce mamy obecnie 2477 gmin.

piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wś

Zgodnie z ustawową definicją, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Stały monitoring suszy rolniczej na obszarze Polski prowadzi Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W Polsce mamy obecnie 2477 gmin.

piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1219 gminach Polski (49,21% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 670 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 28,09% gruntów ornych.

Susza, według najnowszych danych, występowała zatem jedynie w niecałej połowie gmin w Polsce.

Dane R. Biedronia pokrywają się z drugim i trzecim okresem raportowania roku ubiegłego.

W drugim okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano we wszystkich województwach, przy czym w 10 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę odnotowano w 2285 gminach tj. 92,21% gmin kraju na powierzchni 48,90% gruntów ornychtrzecim okresie raportowania od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano we wszystkich województwach, w 10 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę odnotowano w 2287 gminach tj. 92,29% gmin kraju na powierzchni 64,67% gruntów ornych. W czwartym okresie raportowania od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano we wszystkich województwach, w 8 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę notowano w 2056 gminach tj. 82,97 gmin kraju na powierzchni 63,14% gruntów ornych.

Analiza danych monitoringu suszy rolniczej wskazuje, iż zjawisko to ma charakter dynamiczny, obejmujący, w zależności od sytuacji pogodowej i przyjętego horyzontu czasowego, różny obszar gmin w Polsce. W związku z tym niemożliwe jest jednoznaczne określenie obszaru, a co za tym idzie, również i liczby gmin narażonych na suszę w Polsce. Zależy to bowiem od bieżącej wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego na danym obszarze – wskaźnika, który określa stopień nawodnienia. Jest to różnica pomiędzy opadem atmosferycznym mierzonym standardowo na stacjach meteorologicznych a ewapotranspiracją potencjalną (stratami wodnymi wynikającymi z procesów parowania).

Wypowiedź R. Biedronia sugeruje, że ma on na myśli sytuację bieżącą (wskazuje on bowiem, że 2300 gmin boryka się z suszą). Nie jest to jednak prawda – dane te dotyczyły dwóch okresów pomiarowych w roku ubiegłym. Zgodnie z naszą metodologią, do oceny wypowiedzi wykorzystujemy dane najbardziej aktualne, w związku z czym – uznajemy ją za fałszywą.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych z roku 2017, podanych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce było 14 mln 440 tys. mieszkań z czego w 13 mln 536 tys. mln znajdował się ustęp, a w 13 mln 200 tys. łazienka. Oznaczało to, iż łączna liczba gospodarstw domowych pozbawionych dostępu do toalety, wbrew temu, co sugeruje R. Biedroń,  nie przekroczyła miliona – wyniosła ona bowiem około 904 tys. gospodarstw domowych. Choć dane te są zbliżone do miliona, R. Biedroń nie używa w swojej wypowiedzi adekwatnego i akceptowalnego z punktu widzenia przytoczonych faktów zaokrąglenia („około”, „mniej więcej”). Wykorzystane w wypow

Według danych z roku 2017, podanych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce było 14 mln 440 tys. mieszkań z czego w 13 mln 536 tys. mln znajdował się ustęp, a w 13 mln 200 tys. łazienka. Oznaczało to, iż łączna liczba gospodarstw domowych pozbawionych dostępu do toalety, wbrew temu, co sugeruje R. Biedroń,  nie przekroczyła miliona – wyniosła ona bowiem około 904 tys. gospodarstw domowych. Choć dane te są zbliżone do miliona, R. Biedroń nie używa w swojej wypowiedzi adekwatnego i akceptowalnego z punktu widzenia przytoczonych faktów zaokrąglenia („około”, „mniej więcej”). Wykorzystane w wypowiedzi słowo „ponad” w sposób istotny zafałszowuje przekaz, wyolbrzymia skalę problemu, co sprawia, że nie można jej uznać za mieszczącą się w marginesie błędu.

Zgodnie z powyższym, uznajemy ją za fałszywą.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub