Czas czytania: około min.

Spór o Westerplatte

17.07.2019 godz. 12:19

Ostatnie posiedzenie Senatu zdominowała debata nad budzącą spore emocje specustawą o Westerplatte. Jakie są fakty w tej sprawie?

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Pierwotny statut Muzeum II Wojny Światowej (tutaj tekst ujednolicony) oznajmia: „§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Nie ma mowy o żadnych innych organizatorach Muzeum.
Wg tego statutu tenże minister powoływał 11-osobową Radę Powierniczą, sprawował nadzór nad instytucją i zapewniał środki na jej działanie. 

Ministrem kultury i dziedzictwa narodowego był wówczas Bogdan Zdrojewski, a premierem – Donald Tusk.

Obecnie Muzeum funkcjonuje według nowego statutu, będącego załącznikiem do zarządzenia Ministra kultury i dziedzictwa narodowego

Pierwotny statut Muzeum II Wojny Światowej (tutaj tekst ujednolicony) oznajmia: „§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Nie ma mowy o żadnych innych organizatorach Muzeum.
Wg tego statutu tenże minister powoływał 11-osobową Radę Powierniczą, sprawował nadzór nad instytucją i zapewniał środki na jej działanie. 

Ministrem kultury i dziedzictwa narodowego był wówczas Bogdan Zdrojewski, a premierem – Donald Tusk.

Obecnie Muzeum funkcjonuje według nowego statutu, będącego załącznikiem do zarządzenia Ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 6 kwietnia 2017 r. 

Ustawa o muzeach w art. 5 mówi, że muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  Muzeami państwowymi są muzea utworzone przez organy administracji rządowej. Muzeami samorządowymi są muzea utworzone albo przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Podmioty tworzące muzea są obowiązane: 

1) zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum; 

2) zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom; 

3) sprawować nadzór nad muzeum. 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ma status muzeum państwowego. Zgodnie z ministerialnym wykazem muzeów, taki status ma łącznie 21 muzeów w Polsce. Muzeów samorządowych jest obecnie 323.

J. Sellin w swojej wypowiedzi odnosi się do toczącego się obecnie sporu pomiędzy miastem Gdańsk a rządem o budowę Muzeum Westerplatte. Rząd chce w tym celu przejąć zarządzanie terenami Westerplatte, na co pozwolić ma procedowana właśnie specustawa. Nie zgadzają się na to władze Gdańska. Wśród propozycji kompromisu ze strony prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz pojawił się pomysł współprowadzenia tej placówki przez samorząd i ministerstwo.

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 powstało w grudniu 2015 roku. W marcu 2016 r. został przyjęty jego statut, mówiący, że organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

J. Sellin w liście do prezydent Dulkiewicz odpowiadając na postulat współprowadzenia Muzeum Westerplatte zauważa, że:

W obecnej formie Muzeum Westerplatte stanowi oddział Muzeum II Wojny Światowej. (…)  Przepisy prawa nie pozwalają na współprowadzenie Oddziału Muzeum II Wojny Światowej jakim jest Muzeum Westerplatte.

Muzeum Westerplatte stało się oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w 2017 roku, kiedy to doszło do połączenia obu placówek.

Na podstawie art. 21 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, możliwe jest współprowadzenie muzeum lub innej instytucji kultury przez kilka podmiotów. Muzeum Westerplatte na mocy decyzji z 2017 r. nie jest już samodzielną instytucją, nie podlega więc pod omawiany artykuł ustawy. Oznacza to, że aby miasto Gdańsk mogło współprowadzić Muzeum Westerplatte, konieczna byłaby zmiana statutu całego Muzeum II Wojny Światowej lub wydzielenie Muzeum Westerplatte i odpowiednie uregulowanie statutowe.

W chwili obecnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi jako wspólne 59 instytucji kultury. 

Muzeum współprowadzonych jest obecnie 27. Są wśród nich np. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej  czy też Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

„Pole bitwy na Westerplatte” zostało uznane za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 22 sierpnia 2003 r. Rozporządzenie to weszło w życie 1 września 2003 r.

Prezydentem był wówczas Aleksander Kwaśniewski.

Jak czytamy w rozporządzeniu:

celem ochrony pomnika historii jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizujących heroizm i waleczność żołnierza polskiego w okresie II wojny światowej – największej z wojen XX wieku.

Zgodnie z powyższym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

„Pole bitwy na Westerplatte” zostało uznane za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 22 sierpnia 2003 r. Rozporządzenie to weszło w życie 1 września 2003 r.

Prezydentem był wówczas Aleksander Kwaśniewski.

Jak czytamy w rozporządzeniu:

celem ochrony pomnika historii jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizujących heroizm i waleczność żołnierza polskiego w okresie II wojny światowej – największej z wojen XX wieku.

Zgodnie z powyższym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Prezydencka lista pomników historii w momencie przyjmowania w jej poczet Westerplatte liczyła jedynie siedemnaście obiektów (Westerplatte było chronologicznie osiemnastym), mianowicie:

Lista ta nie liczyła wówczas 40 obiektów, jak twierdzi J. Sellin, w związku z czym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Obecnie, lista pomników historii faktycznie liczy 105 obiektów. Są to:

 1. Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha
 2. Biskupin – rezerwat archeologiczny
 3. Bochnia – kopalnia soli
 4. Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
 5. Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej
 6. Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów
 7. Chełmno – stare miasto
 8. Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli wraz z Parkiem Tężniowym oraz Parkiem Zdrojowym
 9. Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. Paulinów
 10. Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy
 11. Duszniki Zdrój – Młyn papierniczy
 12. Frombork – zespół katedralny
 13. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
 14. Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko-katedralny
 15. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
 16. Gdańsk- Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności
 17. Gdańsk – Twierdza-Wisłoujście
 18. Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
 19. Gliwice – radiostacja
 20. Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
 21. Gostyń – Głogówko zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
 22. Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny
 23. Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
 24. Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
 25. Grunwald – Pole Bitwy
 26. Janów Podlaski – Stadnina Koni
 27. Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokoju
 28. Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
 29. Kamień Pomorski – zespół katedralny
 30. Kanał Augustowski – droga wodna
 31. Kanał Elbląski
 32. Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny
 33. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
 34. Kazimierz Dolny
 35. Kielce – dawny Pałac Biskupów i Katedra
 36. Klępsk – Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 37. Kołbacz – założenie dawnego klasztoru Cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej
 38. Koszuty – zespół dworsko-parkowy
 39. Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
 40. Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
 41. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
 42. Kraków – historyczny zespół miasta
 43. Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
 44. Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy
 45. Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
 46. Krzeszów – zespół dawnego opactwa Cystersów
 47. Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy
 48. Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
 49. Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
 50. Leżajsk – zespół klasztorny oo. Bernardynów
 51. Lidzbark Warmiński  – zamek biskupów warmińskich
 52. Lubiń – zespół opactwa Benedyktynów
 53. Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
 54. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
 55. Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
 56. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
 57. Łowicz – Bazylika Katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 58. Malbork – zespół zamku krzyżackiego
 59. Nieborów i Arkadia – zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
 60. Nysa – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
 61. Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
 62. Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny
 63. Ostrów Lednicki
 64. Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
 65. Paczków – Zespół Staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
 66. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
 67. Płock – Wzgórze Tumskie
 68. Poznań – historyczny zespół miasta
 69. Przemyśl – Twierdza Przemyśl
 70. Przemyśl – zespół staromiejski
 71. Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
 72. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
 73. Radruż – zespół cerkiewny
 74. Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem
 75. Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
 76. Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu
 77. Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
 78.  Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
 79.  Stargard Szczeciński – zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
 80. Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek
 81.  Strzegom – kościół pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła
 82. Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek
 83.  Sulejów – zespół opactwa Cystersów
 84. Świdnica – Katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
 85. Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy, zwanego Kościołem Pokoju
 86. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe
 87. Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
 88. Szalowa – kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
 89.  Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
 90. Toruń – Stare i Nowe Miasto
 91. Trzebnica – zespół dawnego opactwa Cysterek
 92. Tyniec – zespół opactwa Benedyktynów
 93. Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór
 94. Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
 95. Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
 96. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 97. Wąchock – zespół opactwa Cystersów
 98.  Wieliczka – kopalnia soli
 99. Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko
 100. Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 101.  Wrocław – zespół historycznego centrum
 102.  Wrocław – Hala Stulecia
 103.  Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
 104. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
 105. Żyrardów – XIX – wieczna Osada Fabryczna

Lista ta została w ostatnich latach znacząco poszerzona. Wiąże się to z inicjatywą 100 Pomników Historii na 100-lecie odzyskania niepodległości. Inicjatywa rozszerzenia listy Pomników Historii do stu zrodziła się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku, w toku opracowywania założeń Programu Wieloletniego „Niepodległa”. W wyniku konsultacji pomiędzy ministerstwem a kancelarią prezydenta uznano, że rozszerzenie listy pomników historii do symbolicznej liczby stu będzie odpowiednim uhonorowaniem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a jednocześnie wyraźnym wskazaniem na wielowiekową ciągłość państwa polskiego i kultury polskiej, które tworzyli przedstawiciele różnych stanów, nacji i wyznań.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansował projekt „100 Pomników Historii” kwotą 499 000 zł na lata 2017-2018. Dotacja została przeznaczona na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury uznania za pomnik historii kolejnych zabytków, tak, aby dopełnić ich listę do 100.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub