Strona główna Fake News iPhone 12 zagraża życiu i zdrowiu? Nieprawdziwe informacje

iPhone 12 zagraża życiu i zdrowiu? Nieprawdziwe informacje

Zbliżenie na dłoń trzymającą w ręce iPhona

fot. Pexels / Modyfikacje: Demagog

iPhone 12 zagraża życiu i zdrowiu? Nieprawdziwe informacje

Post rozpowszechnia fałszywe informacje na temat szkodliwości telefonów komórkowych.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Na Facebooku opublikowano post, w którym poinformowano, że telefony Apple iPhone 12 zostały wycofane z Francji, ponieważ urządzenie „zabija ludzi, tak mocno promieniuje”.
  • Wstrzymanie sprzedaży modelu iPhone’a 12 we Francji nastąpiło na skutek stwierdzenia podwyższonego współczynnika SAR w narażeniu miejscowym kończyn na poziomie 5,75 W/kg (norma europejska to 4 W/kg). 
  • Wykryte nieprawidłowości nie stanowią zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa użytkowników. Firma Apple zobowiązała się do zmniejszenia poziomu promieniowania poprzez aktualizację oprogramowania. 

13 września 2023 roku na facebookowym profilu Elektromagnetyczna Polska, który wielokrotnie (1, 2, 3) rozpowszechniał nieprawdziwe informacje, opublikowano post, w którym poinformowano, że posiadacze telefonów iPhone 12 od marki Apple „narażeni są na SZYBKĄ UTRATĘ ZDROWIA / ŻYCIA”. We wpisie podano, że sprzęt został wycofany z rynku, ponieważ „zabija ludzi, tak mocno promieniuje”. 

Autor posta zachęca swoich odbiorców, aby udali się do salonu sprzedaży w celu złożenia reklamacji za rzekomo wadliwy sprzęt. W przypadku odmowy poleca złożenie pozwu do sądu: „Trzeba iść do salonu i żądać darmowej wymiany na iPhone 13 lub zwrot gotówki, w przeciwnym razie do sądu podać operatora Art.160. – narażenie utraty zdrowia, wtedy wydoicie z nich ogromną fortunę!”. 

Zrzut ekranu z posta na Facebooku. Informacja, że posiadacze iPhone’a narażeni są na utratę zdrowia lub życia. 

Źródło: www.facebook.com

Post w krótkim czasie od publikacji zdobył ponad 160 polubień i udostępniono go ponad 250 razy. Wśród blisko 50 komentarzy odnajdujemy liczne głosy osób zaniepokojonych rzekomą szkodliwością różnych telefonów. „Kiedyś sprawdziłem miernikiem poziom promieniowania na jakims starszym iphonie i samsungu przy transmisji danych i iphone miał o wiele większą moc, choć pewnie to i tak zalezy od konkretnego modelu” – czytamy. W innym miejscu napisano: Zaden iPhone nie jest dobry”. 

Dlaczego wstrzymano sprzedaż iPhone’a 12 we Francji?

W omawianym poście pada informacja, że telefony iPhone 12 zostały wycofane ze sprzedaży we Francji ze względu na poważne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. „WSZYSCY POSIADACZE iPhona 12 (również w Polsce) narażeni są na SZYBKĄ UTRATĘ ZDROWIA / ŻYCIA!” – czytamy. Sprawa ta wymaga jednak wyjaśnienia.

12 września 2023 roku francuska Krajowa Agencja Częstotliwości (Agence nationale des fréquences) wydała komunikat o wycofaniu z rynku krajowego modelu iPhone 12. Stało się tak ze względu na zaobserwowane przekroczenie wartości współczynnika SAR (ang. specific absorption rate), który określa szybkość pochłaniania przez ludzki organizm energii fal radiowych. 

Zgodnie z zaleceniem 1999/519/EC, na terenie Unii Europejskiej (również w Polsce) ustalono normę narażenia na „pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne” na poziomie maksymalnym 4 W/kg masy ciała przy miejscowym narażeniu kończyn, 2 W/kg dla głowy i tułowia oraz średnią 0,08 W/kg dla całego ciała (s. 6). 

Jak podała francuska Krajowa Agencja Częstotliwości, w trakcie rutynowych testów mających za zadanie kontrolę rynku francuskiego w modelu telefonu Apple iPhone 12 zmierzono SAR na poziomie 5,75 W/kg w narażeniu miejscowym kończyn. Określenie to odnosi się do sytuacji, kiedy telefon trzymany jest w ręku czy w kieszeni spodni. W przypadku tułowia (sprzętu noszonego w kieszeni kurtki lub torbie) normy zostały spełnione.

Co stanie się z iPhone’ami 12 we Francji?

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami Agencja wezwała Apple do naprawienia usterki poprzez aktualizację oprogramowania. W sytuacji gdyby firma nie zgodziła się na podjęcie działań, możliwe byłoby wydanie nakazu wycofania sprzedanych egzemplarzy z francuskiego rynku.

15 września 2023 roku Apple poinformowało, że wprowadzi odpowiednie aktualizacje na terenie Francji. Podkreślono jednak, że firma nie zgadza się z przedstawionymi zarzutami, a ich produkty były sprawdzane i certyfikowane jako bezpieczne i spełniające normy międzynarodowe. Dodano również, że francuskie wyniki badań mogły wynikać z używanego przez Krajową Agencję Częstotliwości „specyficznego protokołu testowego”. 

Tego samego dnia francuski Minister ds. Transformacji Cyfrowej i Telekomunikacji Jean-Noël Barrot napisał na Twitterze, że kiedy Apple wdroży aktualizacje, Agencja przeprowadzi ponowne testy na telefonach iPhone 12, a następnie podejmie decyzję w sprawie wznowienia sprzedaży.

Jak podaje Agencja Reutera, belgijski sekretarz stanu ds. cyfryzacji zwrócił się do Apple z prośbą o wdrożenie podobnej aktualizacji na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

Czy przekroczenie norm oznacza niebezpieczeństwo dla zdrowia użytkowników iPhone’a 12? 

Wbrew stwierdzeniom padającym w poście na Facebooku, wstrzymanie sprzedaży iPhone’a 12 we Francji nie oznacza, że zdrowie lub życie użytkowników telefonu zostało narażone. We wpisie stwierdzono, że iPhone 12 „zabija ludzi, tak mocno promieniuje”.

wypowiedzi dla Agencji Reutera profesor Rodney Croft, przewodniczący Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) poinformował, że odnotowane nieprawidłowości „z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa nie narażają nikogo na ryzyko”. 

Należy pamiętać, że międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, np. te zawarte w wytycznych ICNIRP dotyczących ograniczania ekspozycji na pola elektromagnetyczne, są ustalane na poziomach o wiele niższych niż naukowo uznane za ryzykowne

Czy promieniowanie z telefonów powoduje nowotwory? Fake news

W omawianym wpisie stwierdzono, że „wiele telefonów przekracza poważnie normy, ale jest to ukrywane, aby ludzie nie chcieli odszkodowań za raka wywołanego przez promieniowanie”. 

Nie jest prawdą, że telefony komórkowe dostępne na naszym rynku przekraczają poważnie normy i jest to ukrywane. Aby sprzęt został dopuszczony do sprzedaży np. na terenie Unii Europejskiej, produkty muszą spełniać szereg norm oraz zdobyć odpowiednie certyfikaty, które gwarantują bezpieczeństwo. 

Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach Demagoga, telefony komórkowe nie powodują nowotworów. Dotychczasowe badania naukowe nie dostarczyły jednoznacznych dowodów na to, że obecnie używana technologia komórkowa może być uznana za niebezpieczną dla zdrowia.

Jedynym potwierdzonym efektem oddziaływania pola elektromagnetycznego na człowieka jest tzw. efekt termiczny, który polega na nagrzewaniu się skóry i warstw powierzchownych ciała. Występuje on np. podczas rozmowy telefonicznej, gdy trzymamy telefon blisko ucha. W takiej sytuacji organizm ludzki kontroluje temperaturę ciała i reaguje na jej podniesienie, np. poprzez zwiększenie przepływu krwi, co prowadzi do usuwania ciepła.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem WHO (IARC) sklasyfikowała falę o częstotliwości radiowej (którą emitują m.in. telefony komórkowe) jako „możliwie rakotwórczą dla ludzi” (grupa 2b) w 2011 roku. Określenie „możliwie” nie oznacza jednak, że jest rakotwórcza. Nie wiadomo też w jakim stopniu. Warto podkreślić, że wspomniana kategoria obejmuje wiele przedmiotów codziennego użytku oraz zawodów, które narażają nas na styczność np. z ołowiem, benzyną lub tradycyjnymi azjatyckimi marynowanymi warzywami. 

Użytkownikom iPhone’a 12 przysługuje wymiana sprzętu na nowszy model lub zwrot pieniędzy? Nie ma takich informacji

Autor posta na Facebooku podkreśla, że ze względu na rzekome ryzyko dla zdrowia i życia posiadaczy iPhone’a 12 mogą oni domagać się wymiany telefonu lub zwrotu pieniędzy. Informuje również, że w przypadku odmowy użytkownicy powinni zwrócić się o odszkodowanie. „Trzeba iść do salonu i żądać darmowej wymiany na iPhone 13 lub zwrot gotówki, w przeciwnym razie do sądu podać operatora Art.160. – narażenie utraty zdrowia, wtedy wydoicie z nich ogromną fortunę!” – czytamy

Jednak zarówno na oficjalnej stronie Apple, jak i w mediach nie pojawiły się żadne doniesienia o tym, że osoby, które w przeszłości zakupiły smartfony iPhone 12 mogą spodziewać się darmowej wymiany telefonu na nowszy model lub rekompensaty pieniężnej. 

Jak już wspominaliśmy, nieprawidłowości wykryte przez francuską Krajową Agencję Częstotliwości nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników, a problem niezgodności z francuskimi normami ma zostać rozwiązany dzięki aktualizacji oprogramowania. Dlatego w celu uzyskania wiarygodnych informacji na temat rozwoju sytuacji należy śledzić sprawdzone źródła. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram