Strona główna Fake News Rothschildowie, ONZ i NATO tworzą światowy rząd? Teoria spiskowa

Rothschildowie, ONZ i NATO tworzą światowy rząd? Teoria spiskowa

fot. Wikimedia Commons / Domena Publiczna / Modyfikacje: Demagog

Rothschildowie, ONZ i NATO tworzą światowy rząd? Teoria spiskowa

Teoria spiskowa o istnieniu tajnego rządu Nowego Światowego Porządku.

Fake news w pigułce

  • Na prywatnym profilu na Facebooku udostępniono grafikę przedstawiającą rzekomo organizacje i grupy, które „naprawdę sprawują kontrolę” nad światem.
  • Część użytkowników odebrała to jako nawiązanie do teorii spiskowej o światowym rządzie, który potajemnie chce wprowadzić opresyjną władzę opartą na kontroli społeczeństwa czy „wielkim resecie”.
  • Nie ma wiarygodnych dowodów, które mogą potwierdzić tę teorię spiskową. Zdarza się, że wymienione na grafice grupy czy instytucje są elementem takich narracji, ale nie ma dowodów wskazujących na to, że są częścią rządu potajemnie „sprawującego kontrolę”.

We wpisie zamieszczonym 29 października 2023 roku na prywatnym profilu na Facebooku możemy przeczytać: „Ścisłe centra światowego zła…”. Na dołączonej do niego grafice napisano „Ci, którzy naprawdę sprawują kontrolę, nie są wybierani przez społeczeństwo”.

Poniżej zamieszczono logo różnych organizacji, m.in. NATO czy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), a także herby rodziny Rothschildów czy Watykanu. Wspomniano również o Wolnomularzach i zakonie Jezuitów. Te grupy i organizacje pojawiają się w różnych wersjach teorii spiskowej o tajnym rządzie New World Order (NWO).

Zrzut ekranu omawianego posta. Na grafice widzimy podpisane loga różnych grup i organizacji.

Źródło: www.facebook.com

Post udostępniono ponad 190 razy, pojawiło się pod nim ponad 35 komentarzy. Wśród nich znaleźć można takie, w których użytkownicy zgadzają się z przekazem: „Dokładnie rząd światowy działa bez naszej wiedzy i zgody i to już od setek lat”, „Jedna klika jedna satanistyczna rodzina”, „Tak im się tylko wydaje,rządzą nami ,bo im pozwalamy,ludzie śpią otruci!”.

Nowy Światowy Rząd (NWO) – teoria spiskowa o tajnej władzy, na którą nie mamy wpływu

Część użytkowników odczytała post jako nawiązanie do teorii spiskowej o tajnym rządzie NWO, który sprawuje władzę nad niczego nieświadomymi obywatelami. Jej zwolennicy twierdzą, że grupa ludzi posiadających władzę próbuje stworzyć potężny totalitarny światowy rząd. Wywołują oni m.in. globalne kryzysy i klęski żywiołowe w celu zastraszenia i indoktrynacji społeczeństwa. 

Jak wielokrotnie wspominaliśmy na łamach Demagoga, nie ma wiarygodnych dowodów, które potwierdziłyby tę teorię spiskową. Opiera się ona na przekonaniu o istnieniu ukrytej prawdy, do której dostęp mają tylko nieliczni. Dodatkowo upraszcza ona złożoność wydarzeń w zero-jedynkowy sposób, przedstawiając rzeczywistość tak, jakby była ona polem walki dobra ze złem.

Nauka wskazuje, że takie treści charakteryzuje „paranoidalny styl”, który powoduje, że odbiorca zaczyna wyolbrzymiać i demonizować wpływy określonych organizacji i osób. Określenie to pochodzi z eseju historyka Richarda Hofstadtera z 1965 roku, ale jest wykorzystywane również współcześnie w kontekście tłumaczenia zjawiska teorii spiskowych. 

Teoria spiskowa o NWO: różne wersje, różni bohaterowie i brak dowodów

Na udostępnionej w poście grafice znajdziemy podpisane logo następujących grup i organizacji:

Niektóre z nich (np. NATO czy ONZ) mają duży wpływ na rzeczywistość na świecie lub w regionie, ale w treści wpisu nie przedstawiono żadnego dowodu, który wskazywałby na to, że powyższe organizacje sprawują kontrolę nad światem. 

Część ze wspomnianych organizacji pojawiła się już w teoriach spiskowych dotyczących NWO lub „spisku globalistów” czy „elit”. Wolnomularze nazywani też Masonami to największe na świecie tajne stowarzyszenie. To ugrupowanie jest obecne w narracjach przedstawiających je jako sektę, która ma związki z iluminatami lub Mędrcami Syjonu. W ten sposób staje się elementem treści antysemickich o bankierach pochodzenia żydowskiego, którzy mają kontrolować rządy na świecie. 

Zakon Jezuitów, Watykan i czarna szlachta

Zakon Jezuitów to zakon katolicki, który skupia się na edukacji. Jest tematem teorii spiskowych już od setek lat. Jezuitów obarczano odpowiedzialnością m.in. za wielki pożar Londynu w 1666 roku. Nie ma na to żadnych dowodów: za prawdopodobną bezpośrednią przyczynę pożaru podaje się zaprószenie opału w jednym z domów. Nie ma też dowodów na to, że Jezuici należą do tajnego rządu.

Z kolei udział Watykanu w spisku, w zależności od wersji teorii, ma polegać np. na zjednoczeniu wszystkich religii w jedną. Na wyobraźnię działa też fakt istnienia watykańskich archiwów – na tej podstawie wysnuwa się tezy, że Watykan celowo fałszuje lub tuszuje historię.

Z Watykanem ma rzekomo współpracować czarna szlachta, jak w teoriach spiskowych o NWO określa się rodziny pochodzące z elit (europejskich, ale głównie rzymskich). W historii znany jest przypadek, w którym rzymska arystokracja poparła papieża Piusa IX w 1970 roku, kiedy Państwo Kościelne najechała armia Królestwa Włoch. Nie jest to jednak dowód na to, że Watykan współpracuje z elitami w ramach NWO czy przygotowuje plan wprowadzenia jednej religii.

ONZ i NATO

ONZ była elementem wielu fałszywych treści, w tym teorii spiskowych, których część opisywaliśmy na łamach Demagoga. Jedna z nich dotyczy dokumentu, który rzekomo ma opisywać plany przejęcia kontroli nad światem. Agenda 2030 – bo o nią chodzi – to ogólny program dotyczący osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Ogólnie rzecz biorąc, celem ONZ jest dbanie o zachowanie pokoju na świecie.

NATO jest międzynarodową obronną organizacją polityczno-wojskową. Podobnie jak ONZ wielokrotnie pojawiało się w teoriach spiskowych o NWO. W dezinformacji na temat wojny w Ukrainie ONZ obarczano odpowiedzialnością za inwazję Rosji czy wręcz oskarżano o prowokowanie ataku. To tezy wyraźnie antyzachodnie: eksperci wyraźnie wskazują, że agresorem w tej sytuacji była Rosja.

Rothschildowie i Rockefellerowie

Rodzina Rothschildów, opisywana przez encyklopedię Britannica jako dynastia bankierów, według niektórych teorii spiskowych kontroluje losy świata (np. celowo wywołuje wojny i je finansuje), w tym media i gospodarkę.

Umieszczanie Rothschildów w centrum opowieści o tym, że „Żydzi rządzą światem”, jest elementem antysemickiej propagandy, która towarzyszyła Rothschildom od wczesnych lat działalności. To prawda, że na przestrzeni dziejów współpracowali z rządami różnych krajów, trudno jednak na tej podstawie wysnuć wniosek, że „finansowali obie strony każdej wojny od czasów Napoleona” – choćby dlatego, że w ciągu 200 lat było ich zbyt wiele. Jak wskazuje raport „Trends in Armed Conflict, 1946–2020” tylko roku 2020 trwało osiem wojen (w 2019 siedem, a w 2016 – sześć).

Council on Foreign Relations (CFR) to zajmująca się sprawami międzynarodowymi organizacja non-profit, z którą związani byli NelsonDavid Rockefellerowie (ten drugi bywa bohaterem teorii spiskowych). Jak podaje encyklopedia Britannica, organizacja jest włączana w teorie spiskowe o NWO na podstawie założenia, że gospodarki i rządy świata są rzekomo kontrolowane przez wąskie elity. Nie ma dowodów na to, że CFR jest częścią takiej globalnej organizacji.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Światowe Forum Ekonomiczne

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) to międzynarodowa instytucja finansowa, której celem jest m.in. wspieranie międzynarodowej współpracy walutowej. Istnieją teorie spiskowe mówiące np. o wycofaniu gotówki w celu inwigilacji społeczeństwa przez NWO czy powstaniu jednej waluty – wyjaśniałyby one rolę Międzynarodowego Funduszu Walutowego w rzekomym spisku mającym na celu ustalenie autorytarnego rządu. Doniesienia na ten temat nie były oparte na wiarygodnych dowodach.

Światowe Forum Ekonomiczne to organizacja non-profit, której celem jest „angażowanie czołowych przywódców politycznych, biznesowych, kulturalnych i innych w kształtowanie programów globalnych, regionalnych i branżowych”.

W 2020 roku w odpowiedzi na pandemię COVID-19 organizacja zaplanowała plan naprawy gospodarczej pod nazwą „Wielki Reset”. Na tej podstawie powstały oskarżenia o zaplanowanie pandemii i celowe jej wywołanie, aby wprowadzić rządy autorytarne. Tymczasem deklarowanym celem „Wielkiego Resetu” jest odbudowa gospodarki po światowym kryzysie wywołanym pandemią, a nie wprowadzenie kontroli.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać