Strona główna Fake News Szczepionki nie zmienią człowieka w transhumaniczne stworzenie

Szczepionki nie zmienią człowieka w transhumaniczne stworzenie

Szczepionki nie zmienią człowieka w transhumaniczne stworzenie

Nieprawdziwe doniesienia osteopatki Carrie Madej.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Amerykańska osteopatka Carrie Madej rozpowszechniła film, w którym przedstawia szczepionki mRNA przeciw COVID-19 jako niebezpieczne narzędzie do zmiany ludzkości w „człowieka 2.0”.
  • Według osteopatki szczepionki mRNA zawierają niebezpieczne składniki i zmienią ludzi w transhumaniczne istoty, żyjące pod ścisłą kontrolą osób sprawujących władzę nad światem. 
  • Teorie Carrie Madej są nieprawdziwe. Szczepionki nie są zagrożeniem, nie umieszcza się w nich również wskazanych przez kobietę składników, które miałyby zmienić człowieka w transhumaniczne stworzenie.

Nagranie autorstwa amerykańskiej osteopatki Carrie Madej krąży w mediach społecznościowych od dłuższego czasu. Podstawą filmu jest błędne założenie, że szczepionki przeciw COVID-19 zmienią ludzi w transhumaniczne stworzenia/człowieka 2.0 i doprowadzą do depopulacji poprzez wywołanie zmian genetycznych. Osteopatka posługuje się przy tym teoriami spiskowymi i nieprawdziwymi informacjami, które były weryfikowane wielokrotnie na przestrzeni pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Pierwsze kopie filmu pojawiały się w serwisie YouTube, jednak ze względu na działania platformy związane z walką z dezinformacją wiele nagrań zostało usuniętych. Teraz film udostępniany jest głównie poza serwisem na innych platformach wideo. Materiał jest również popularny wśród użytkowników Facebooka

 

Zarzut ekranu filmu opublikowanego na Facebooku na tablicy prywatnego użytkownika. Na klatce z nagrania widoczna jest osteopatka Carrie Madej w białym fartuchu na niebieskim tle wraz z wyświetlanymi napisami na temat osób, które w jej przekonaniu mają odpowiadać za plany zmiany ludzkich genów przy użyciu szczepionek.

Źródło: www.facebook.com

 

Mimo że w nagraniu zostało zawartych wiele nieprawdziwych teorii, spora liczba internautów uznała je za wiarygodne źródło informacji na temat szczepionek: „Posłuchajcie i nie dajcie się szczepić. To jedno wielkie kłamstwo. Zmiany genetyczne, jakie może wywołać ta szczepionka są nieodwracalne”, „Znamię bestii z Apokalipsy wyjaśnia, jaka to będzie technologia” – komentowali użytkownicy Facebooka.

Kim jest autorka nagrania? Jakie teorie prezentuje w sieci?

Kobieta występująca w filmie to Carrie Madej – amerykańska osteopatka przedstawiająca się jako lekarz medycyny wewnętrznej i zagorzała chrześcijanka. W sieci zasłynęła z rozpowszechniania teorii antyszczepionkowych i spiskowych na temat pandemii oraz szczepień, czym wkradła się w łaski środowisk doszukujących się światowego spisku. Madej obecnie głosi swoje teorie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz grupy World Doctors Alliance znanej z rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat pandemii. 

Omawiane nagranie pt. „Human 2.0? A Wake-Up Call To The World” powstało w połowie 2020 roku. Dowiadujemy się z niego, że szczepionki przeciw COVID-19 to potencjalnie bardzo niebezpieczne narzędzia, które posłużą kontroli ludzkości i depopulacji poprzez modyfikację genów. W innym filmie Madej przekonuje, że dzięki wszczepionej za pomocą szczepionki technologii ludzie będą w stanie pozyskiwać dowolne umiejętności w bardzo szybkim czasie, ale ceną, jaką za to zapłacą, będzie utracenie wolności.

Amerykanka była jedną z pierwszych osób głoszących takie poglądy w czasie pandemii, zanim podobne pomysły stały się popularne w środowiskach zwolenników teorii spiskowych na całym świecie. W celu uzasadnienia własnych przekonań osteopatka wielokrotnie posługiwała się fałszywymi przesłankami. Ważny jest także kontekst jej teorii – kobieta opiera swoje przekonania o dosłowną interpretację „Apokalipsy św. Jana”, w której przedstawione zostało proroctwo dotyczące znamienia bestii. W środowiskach antyszczepionkowych element ten postrzegany jest jako hipotetyczne znamię po szczepionkach lub wstrzykiwane za pośrednictwem szczepionek czipy. 

W momencie, w którym powstały najpopularniejsze nagrania Carrie Madej, do użytku nie została jeszcze dopuszczona żadna szczepionka przeciw COVID-19. Obecnie, kiedy kilka szczepionek jest funkcjonuje już na rynku, nagrania osteopatki nadal są udostępniane (bez podania daty powstania wideo). Wiele z prezentowanych przez Amerykankę poglądów należy zatem rozpatrywać w kontekście wydarzeń bieżących. Analiza nagrania na temat „człowieka 2.0” już wcześniej znalazła się w zbiorczej analizie poglądów Carrie Madej z września 2020 roku. Stan wiedzy i postęp w badaniach był w tym czasie na nieco innym poziomie. 

Szczepionki mRNA jako niebezpieczeństwo? Żadna teza Carrie Madej tego nie potwierdza

Carrie Madej już w połowie 2020 roku uważała, że badania nad szczepionkami przebiegają zbyt szybko oraz że pomijane są niezbędne fazy badań przedklinicznych i klinicznych. Kobieta rozpowszechniała również teorię, jakoby szczepionki mRNA miały doprowadzić do zmian w strukturze ludzkiego DNA. W rzeczywistości żadne z przyjętych przez nią założeń nie było oparte na faktach. 

Tempo badań nad szczepionkami. Nie jest prawdą, że któraś z firm odpowiedzialnych za opracowanie szczepionek przeciw COVID-19 pomijała niezbędne fazy badań. Każda ze szczepionek musiała przejść przez badania przedkliniczne i badania kliniczne na ludziach. Dlaczego jednak skrócono czas badań, podczas gdy opracowanie innych szczepionek zajmuje często wiele lat? Tempo badań wynikało przede wszystkim ze szczególnej sytuacji kryzysowej na świecie. Dzięki środkom finansowym, a także dostępowi do odpowiednio dużej grupy badawczej, która w pozaepidemicznych warunkach nie byłaby dostępna, zaistniały warunki do szybszego opracowywania szczepionki. 

W Unii Europejskiej w celu szybszego przebiegu badań producentom umożliwiono skorzystanie z procedury o nazwie rolling review, umożliwiającej ocenę efektów badań na bieżąco (w miarę postępów) jeszcze w trakcie określonej fazy badania. Dzięki temu przechodzenie z jednego etapu badań do kolejnego stało się szybsze. W normalnych warunkach badania byłyby wydłużone ze względu na konieczność przedłożenia odpowiednich dokumentów i oceny efektów przed przejściem do kolejnego etapu badań.

 

 

Szczepionki mRNA a ludzki genom. Szczepionki mRNA nie modyfikują ludzkiego DNA, ponieważ nie prowadzą do integracji materiału genetycznego wirusa z jądrem komórkowym. Wiedziano o tym już w momencie, w którym Carrie Madej udostępniła swój materiał wideo w sieci. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wskazuje, że szczepionki mRNA COVID-19 zawierają instrukcje dla naszych komórek, aby wytworzyły nieszkodliwy kawałek białka kolca SARS-CoV-2 w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej limfocytów przeciwko patogenowi. Więcej na ten temat pisaliśmy analizie pt. „Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 nie modyfikuje ludzkiego DNA” i wielu innych

Forma i skład szczepionek według Carrie Madej. Osteopatka nagina fakty

Carrie Madej prognozowała, że szczepionki przeciw COVID-19 będą podawane przy użyciu małych plasterków, w których zawarty będzie enzym lucyferazy oraz hydrożel. Pierwsza wymieniona substancja miałaby pozwalać na podłączenie ludzi do globalnej sieci i obserwowanie zaszczepionych osób. Natomiast hydrożel rzekomo miałby umożliwić dowolne zaplanowane przez osoby z zewnątrz modyfikacji organizmu. Teoria ta nie jest jednak oparta na faktach.

Szczepionki mikroigłowe w postaci plastra to innowacyjne rozwiązanie, umożliwiające tanie i szybkie stosowanie szczepień ochronnych bez konieczności iniekcji. Obecnie żadna szczepionka tego typu nie funkcjonuje na rynku, ale pierwsze preparaty przeszły przez przedkliniczne fazy badań. Nic nie wskazuje na to, by ten rodzaj szczepionki stanowił jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i życia przyszłych odbiorców. Perspektywa wdrożenia tych produktów na szeroką skalę przy obecnym tempie badań wciąż należy do odległej przyszłości. 

Czy obawy osteopatki dotyczące wykorzystania wspomnianych substancji są uzasadnione?

Enzymy lucyferazy to ogólny termin określający bioluminescencyjne enzymy. Nazwa grupy enzymów wywodzi się od łacińskiego słowa lucifer, oznaczającego „niosący światło”. Słowo to powstało z połączenia słów lux (“światło”) i fer (“nieść”). Enzymy te występują naturalnie, chociażby w organizmach świetlików, ryb głębinowych i meduz

Osteopatka stwierdziła, że odczuwa niepokój związany z samą nazwą enzymu ze względu na biblijne konotacje (Lucyfer to imię jednego z diabłów). Lucyferaza nie jest jednak składnikiem żadnej z dostępnych na rynku szczepionek i nic nie wskazuje na to, by miała nim być. Enzym wykorzystywano jedynie w badaniach nad różnymi prepartami jako nieinwazyjny nośnik w celu obserwowania reakcji immunologicznych

Hydrożele to hydrofilowe przestrzenne struktury polimerowe, występujące w formie naturalnej (np. żelatyna) lub wytwarzane syntetycznie. Hydrożele stanowią obiekt badań od wielu lat. W niedalekiej przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym m.in. w medycynie. 

Przewiduje się, że niektóre hydrożele nanokompozytowe mogłyby pomóc w dystrybucji leków w organizmie i w miejscowym podawaniu szczepionek, ale obecnie nie ma żadnych dowodów na to, że jakakolwiek funkcjonująca szczepionka mRNA przeciw COVID-19 je zawiera. Przedstawiane przez Carrie Madej zastosowanie materiału to wybiegające daleko w przyszłość spekulacje. 

Nieprawdziwe informacje na temat Billa Gatesa. Nawiązania do teorii spiskowych o depopulacji

Pod koniec nagrania Carrie Madej stwierdza, że za plany stworzenia transhumanicznych stworzeń oraz depopulacji odpowiada miliarder i filantrop Bill Gates wraz z rodziną, rządem i koncernami farmaceutycznymi. Na potwierdzenie osteopatka przywołała wystąpienie miliardera z 2010 roku na konferencji TED2010. Podczas wydarzenia Bill Gates miał przyznać, że przy użyciu szczepionek ograniczy populację o 10-15 proc. Przywołana wypowiedź nie dotyczyła jednak depopulacji. Carrie Madej powieliła krążącą w sieci od kilku lat nieprawdziwą informację. 

Dezinformacją wokół wystąpienia Billa Gatesa zajmowaliśmy się przy okazji analizy pt. „Bill Gates nie uważa, że szczepionki to czynnik depopulacji”. Słowa miliardera w rzeczywistości dotyczyły ograniczenia o 10-15 proc. tempa przyrostu naturalnego, a nie ogólnej liczby populacji, jak zakładają zwolennicy teorii spiskowych. Przemówienie odnosiło się do problemu przeludnienia i ograniczonych zasobów na Ziemi. Według miliardera cel ograniczenia tempa wzrostu udałoby się osiągnąć poprzez poprawę medycyny i warunków bytowych państw rozwijających się. Koncepcje Gatesa opierają się na teorii faz przejścia demograficznego, według której ludność w lepiej rozwiniętych państwach decyduje się na mniejszą liczbę potomstwa, inwestując tym samym chętniej w jego jakość, a nie ilość. Według proponowanych przez miliardera założeń ograniczenie tempa przyrostu pozwoliłoby na stabilny wzrost i rozwój przyszłych pokoleń zamieszkujących planetę. 

Podsumowanie 

Wbrew informacjom rozpowszechnianym przez Carrie Madej szczepionki mRNA przeciw COVID-19 nie stanowią zagrożenia. W rzeczywistości są one szansą na zażegnanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wszelkie dezinformujące przekazy mogą wpłynąć na opóźnienie procesu walki z pandemią, a w konsekwencji – przełożyć się na większą liczbę zachorowań i zgonów. 

W walce z dezinformacją ważne jest, by wszyscy mieli jak największy dostęp do rzetelnych treści. Fakty i najciekawsze informacje na temat szczepionek gromadzimy w raporcie „Cała prawda o szczepieniach na COVID-19”. Na łamach naszego portalu prezentujemy również wszystkie zweryfikowane przez nas fake newsy na temat szczepionek w zestawieniu „Szczepionki – zestawienie fałszywych informacji. Sprawdź, jaka jest prawda!”. Znalazło się w nim miejsce również dla poglądów Carrie Madej.

Teorie osteopatki opisywaliśmy osobno przy okazji dwóch analiz: „Nie, szczepionki przeciw COVID-19 nie będą modyfikować DNA” oraz „Nie, szczepionki nie sprawią, że ktoś inny przejmie twoje DNA na własność”. Weryfikacją materiałów tworzonych przez Amerykankę zajmowały się także inne portale fact-checkingowe takie jak BBC Reality Check, LeadStoriesAFP Sprawdzam

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram