Szczepionki - zestawienie fałszywych informacji. Sprawdź, jaka jest prawda!

Czas czytania: około min.

Szczepionki – zestawienie fałszywych informacji. Sprawdź, jaka jest prawda!

28.01.2021 godz. 8:00

Grupy antyszczepionkowe rosną w siłę. Ich motorem napędowym okazała się być pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, przy której okazji wykorzystuje się chaos informacyjny i niepewność internautów. Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich zweryfikowanych przez nas fake newsów na temat szczepionek.

Wszystkie sprawdzone przez nas informacje opierają się o fakty i źródła naukowe.

  • Szczepionki stanowią obiekt dezinformacji już od wielu lat. Na łamach naszego portalu przyglądaliśmy się temu wielokrotnie, jednak wraz z wybuchem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zaczęła nas zalewać fala fałszywych informacji na temat szczepień. Grupy antyszczepionkowe zaczęły wykorzystywać ludzkie obawy, niepewność i chaos informacyjny na niespotykaną dotąd skalę przy użyciu internetu, rozpowszechniając tym samym wiele fałszywych, niewiarygodnych i spiskowych narracji.
  • W ramach walki z tym problemem na naszej stronie codziennie publikujemy analizy, które bazują na faktach, badaniach i opiniach ekspertów w danej dziedzinie. Efektem tej pracy jest niniejsze zestawienie, w którym zawarto wszystkie teksty poświęcone tej problematyce – zarówno sprzed, jak i z doby pandemii i infodemii fałszywych informacji.
  • Artykuł został podzielony na kategorie, do których zostały przypisane właściwe im fake news. Zestawienie jest na bieżąco aktualizowane.

Wpływ szczepionek na dna i szkodliwe efekty uboczne

Temat negatywnych odczynów poszczepiennych pochłania wielu internautów. Choć zdarzają się one niezwykle rzadko, nieustannie rodzą wiele kontrowersji, a co za tym idzie – istnieje pole do przedstawiania ich w negatywnym świetle przez środowiskach antyszczepionkowe. Problem ten dostrzegalny był wystarczająco mocno przez ostatnie dekady na długo przed obecną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Jednakże w raz pojawieniem się szczepionek przeciw COVID-19 powstał jeszcze jeden. To, co nowe i nieznane, budzi obawy. Dotyczy to właśnie szczepionek mRNA.

Szczepionki nie pomagają w zwalczeniu chorób? Manipulowanie faktami

Autorzy facebookowego wpisu obrali sobie za cel dyskredytację wszystkich szczepionek, które zostały wynalezione przez ludzkość, przy jednoczesnym zlekceważeniu problemu trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wskazywali odbiorcom, że żadna szczepionka nie przyczyniła się do zwalczenia/kontrolowania zachorowań. Przedstawione tezy opierały się jednak na niezrozumieniu i znacznym uproszczeniu działania szczepień ochronnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie. Szczepienia na grypę nie powodują wzrostu zachorowań

W artykule z 2019 roku pt. „Szczepionka przeciwgrypowa powoduje 5.5 razy więcej zachorowań.” autorstwa dr. Jerzego Jaśkowskiego wskazywano na to, że szczepionki przeciwko grypie sprzyjają innym zachorowaniom (wręcz „lawinowy”), przez co należy uznać je za szkodliwe. Taki wniosek nie płynął jednak z badania, na które powoływano się w tekście. Autor dokonał również manipulacji danymi z badania.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, szczepienie na tężec nie powoduje bezpłodności kobiet

Obawy przed tym, że szczepionka przeciw COVID-19 wywoła bezpłodność były wzmacniane już w połowie 2020 roku poprzez inne narracje na temat skutków ubocznych szczepień. Jedna ze spiskowych narracji promowana przez środowiska kenijskich biskupów wskazywała na to, że szczepionki przeciw tężcowi stosowane w Kenii były stosowane w celu sterylizacji kobiet. Wszelkie dowody przeczą, by było to prawdą.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, szczepionki nie powodują autyzmu

Środowiska antyszczepionkowe łączą szczepionki z autyzmem już od kilku dekad. W sieci roi się od tekstów, z których mogą płynąć takie powiązania. Jednym z nich był tekst portalu onalubi.pl z 2019 roku, w którym powoływano się na wielokrotnie zdementowane doniesienia Andrew Wakefielda. Nigdy nie udowodniono, by szczepionki powodowały autyzm, przeczą temu wszelkie naukowe przesłanki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wielki zwolennik szczepień nie zmarł z powodu szczepionki

Od 2018 roku w sieci krąży informacja o śmierci amerykańskiego senatora, który zmarł niedługo po przyjęciu bezpłatnej szczepionki w czasie kampanii szczepień przeciw grypie. Zdarzenie to wykorzystuje się do przedstawiania zwolenników szczepień jako ofiar własnych przekonań przy okazji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Tak naprawdę jednak nigdy nie wykazano, by senator zmarł przez jakikolwiek odczyn poszczepienny. Sekcja zwłok potwierdziła, że mężczyzna zmarł przez posocznicę wywołaną białaczką, na którą chorował, choć do końca życia nie był tego świadomy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, aluminium zawarte w szczepionkach nie powoduje autyzmu

Na stronie Odkrywamy Zakryte pojawił się tekst na temat rzekomego związku aluminium w szczepionkach i autyzmu. Treść tekstu opierała się jednak na badaniu, w którym nie uwzględniono odpowiednich grup badawczych. Przebadano jedynie dzieci, które miały zdiagnozowany autyzm, przez co trudno wyciągać wnioski odnoszące się do całej populacji. Sam glin występuje w szczepionkach w ilościach mniejszych, niż tych zawartych w jedzeniu czy występujących naturalnie we krwi i nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, szczepionka na grypę nie podnosi ryzyka zakażenia koronawirusem

Jusytna Socha udostępniła grafikę przedstawiającą treść, według której szczepionki przeciw grypie miałyby podnosić ryzyko zakażenia koronawirusem o 36 proc. Wskazane przez nią badanie nie miało jednak żadnego związku z koronawirusem, ponieważ przeprowadzono je w latach 2017-2018. Dotyczyło ono interferencji wirusowej, która była i jest przedmiotem wielu innych badań.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 nie modyfikuje ludzkiego DNA

Nowym rozwiązaniom technologicznym bardzo często towarzyszą obawy. Dobrym tego przykładem są szczepionki mRNA, które znalazły wykorzystanie w dobie pandemii SARS-CoV-2. Ich działanie wydaje się wielu osobom bardzo niezrozumiałe, przez co w sieci mnoży się od różnych teorii i oskarżeń wskazujących, że przyjęcie tego typu szczepionki może prowadzić do modyfikacji ludzkiego DNA lub jego uszkodzenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, szczepionki przeciw COVID-19 nie będą modyfikować DNA

Amerykańska osteopatka Carrie Madej jako jedna z pierwszych na szeroką skalę zaczęła rozpowszechniać w sieci informacje o tym, że nowe szczepionki mRNA przeciw COVID-19 będą modyfikować ludzkie DNA. Kobieta nie miała i nie ma żadnego związku z wakcynologią ani wirusologią. Mimo to wielu uwierzyło w przedstawione przez nią treści, przez co dotarły one do przeróżnych zakątków świata, w tym do Polski.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, Singapur nie wstrzymał wszystkich szczepień

Na Facebooku pojawił się wpis ze zrzutem ekranu nagłówka artykułu dotyczącego wstrzymania szczepień w Singapurze oraz śmierci 48 osób w wyniku powikłań po przyjęciu szczepionek. Doniesienia były bardzo dezinformujące, ponieważ nie uwzględniały pełnego kontekstu zdarzeń. W rzeczywistości wstrzymano stosowanie jedynie dwóch, a analizy wykazały, że nie stanowią one zagrożenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Śmiertelne efekty uboczne szczepionek? Nie, to teoretyczny szkic FDA

Niektóre portale zaczęły rozpowszechniać listę efektów ubocznych powodowanych przez szczepionki przeciw COVID-19. W przekazie nie wskazano jednak, czym jest owa lista. Tak naprawdę była to lista efektów, pod których kątem należy obserwować osoby zaszczepione przeciw COVID-19 na wszelki wypadek w celu upewnienia się, czy takowe zdarzenia nie wystąpią w praktyce.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, „Apel naukowców i lekarzy” nie przedstawia wiarygodnych treści

W „Apelu naukowców i lekarzy” skupiono się na krytyce szczepień przeciw COVID-19. Apelowano w nim o pełną dobrowolność szczepień przeciw COVID-19, przy czym jednak przestrzegano przez nowymi szczepionkami wskazując odbiorcom, że mogą one uszkodzić ludzkie DNA i wpłynąć na przyszłe pokolenia. Środowiska naukowe zajmujące się wakcynologią, wirusologią i zarządzaniem kryzysowym odcięły się od stanowiska, wskazując na jego dezinformujące nacechowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szczepionki przeciw COVID-19 nie są „mordercze”

W mediach społecznościowych krąży kompilacja dwóch filmów dotyczących negatywnych odczynów poszczepiennych po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19. Z treści wideo wynika, że szczepionki to narzędzie służące do depopulacji. Osoby, które wypowiadają się w nagraniu, bazują jednak na niewiarygodnych źródłach i zniekształcają fakty.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, ponad 3 tys. osób nie doznało ciężkich powikłań po szczepionce

W grudniu 2020 roku CDC opublikowało w sieci prezentację, z której wynikało, że 3150 osób po szczepionce przeciw COVID-19 doznało „Health Impact Events”. Zgodnie ze skrótową definicją dołączoną do dokumentu pojęcie to oznacza niezdolność do wykonywania codziennych czynności. W prezentacji nie określono jednak ani ciężkości, ani czasu trwania podanych zdarzeń. Wiele portali na całym świecie uzupełniło brakującą lukę konfabulacjami i podejrzeniami, że 3 tys. osób doznało „ciężkich” lub „poważnych” zdarzeń zdrowotnych, a nawet „paraliżu”. Przedstawianie takiej wersji zdarzeń nie odpowiadało jednak prawdzie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Norwescy emeryci zmarli przez podanie szczepionki? Manipulacja!

Świat obiegły doniesienia o 23 norweskich seniorach, którzy zmarli niedługo po podaniu szczepionki przeciw COVID-19. Mimo, iż nie potwierdzono związku przyczynowo-skutkowego niektóre portale wskazywały, ze taki związek istniał w przypadku 13 seniorów. Wbrew podanym rewelacjom nie można wskazać jednoznacznie, że zgony nastąpiły z powodu podania szczepionki. Norweska Agencja Leków nigdy nie tego nie potwierdziła. Istnieje jedynie podejrzenie, że niepożądane efekty, jak gorączka czy osłabienie, mogą wpływać na zgon starszego i schorowanego pacjenta.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ukraińscy żołnierze nie zmarli po otrzymaniu amerykańskiej szczepionki na koronawirusa

Jeszcze przed wprowadzeniem szczepionek przeciw COVID-19 na rynek na profilu Obserwator Ziemi zamieszczono post z informacją o tym, że czterech ukraińskich żołnierzy umarło po otrzymaniu amerykańskiej szczepionki na koronawirusa. W tamtym czasie na Ukrainie nie przebywał jednak ani jeden zagraniczny ekspert medyczny. Żaden z ukraińskich żołnierzy zakażonych koronawirusem nie brał też udziału w jakiejkolwiek eksperymentalnej terapii leczniczej prowadzonej we wskazanym w fake newsie miejscu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Papież Benedykt XVI nie poczuł się źle po szczepionce przeciw COVID-19

Na jednym z profili na Facebooku pojawiła się informacja o rzekomo pogorszonym stanie zdrowia papieża emeryta Benedykta XVI, po szczepieniu przeciw COVID-19. Żadne watykańskie źródło ani żadne inne wiarygodne źródło informacji nie podało wiadomości o takim zdarzeniu. W analizie wskazaliśmy, że watykańskie źródła informowały bezpośrednio o tym, że emerytowany papież został zaszczepiony i czuje się dobrze.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, pielęgniarka z USA, która zemdlała po szczepieniu, nie zmarła

Pielęgniarka Tiffany Dover była jedną z pierwszych osób w USA zaszczepionych na COVID-19. Nie trzeba było długo czekać, aż w sieci zaczęły pojawiać się liczne dezinformacje na jej temat. Według jednej z takich narracji pielęgniarka zmarła wkrótce po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19. Informacja ta nie była jednak prawdziwa. Pielęgniarka wyjaśniła sama, że często zdarza jej się mdleć, gdy odczuwa ból. Szpital zamieścił również oświadczenie w sprawie rzekomej śmierci kobiety.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, personel szpitala w Zgierzu nie choruje i nie umiera przez szczepionkę

Po przyjęciu drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu wiele osób z personelu doznało niepożądanych zdarzeń. Niedługo po tym, jak informacja trafiła do mediów, w mediach społecznościowych rozpowszechniono narracje nieuwzględniające całego kontekstu zdarzenia i czasu trwania niepożądanych zdarzeń po szczepieniu. W niektórych wpisach sugerowano, że lekarze zmarli.

Nie ma potwierdzenia, że szczepionka przeciw COVID-19 wywołała zgon

Na stronie Ministerstwa Zdrowia dostępna jest spora ilość danych obrazujących postępy w szczepieniach. Codziennie aktualizowane są też informacje o zgłoszonych NOP. Jeden z takich raportów, z 23 stycznia, odbił się echem na portalach społecznościowych, ponieważ po raz pierwszy pojawiła się w nim informacja o zgonie osoby, która została zaszczepiona przeciw COVID-19. Jednakże informacja w raporcie Ministerstwa Zdrowia o zgonie mężczyzny po szczepieniu przeciwko COVID-19 nie pozwala jeszcze na wyciągnięcie wniosku, że pacjent zmarł przez szczepionkę.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dr Witold Rogiewicz nie zmarł przez szczepionkę przeciw COVID-19

W sieci nie brakuje różnego rodzaju teorii, które łączą szczepionki przeciw COVID-19 z przypadkami zgonów. Jedna z takich historii dotyczy zmarłego 15 lutego dr. Witolda Rogiewicza, który w sieci znany był z zachęcania do przyjmowania szczepionek oraz krytykowania środowisk antyszczepionkowych i koronasceptyczych. Relatywnie niewielki odstęp czasowy między przyjęciem drugiej dawki szczepionki pod koniec stycznia a śmiercią mężczyzny stał się pożywką dla antyszczepionkowych grup, które zaczęły wskazywać, że zgon nastąpił w wyniku przyjęcia preparatu. Jak się jednak okazało, przyczyna zgonu była inna.

 

Dezinformujące przekazy o kampanii szczepień

Zainteresowanie społeczne wobec szczepionek znacząco wzrosło. Otworzyło to jednak również pole do manipulacji środowisk antyszczepionkowych, które wykorzystały wiele niezrozumiałych aspektów prac nad szczepionkami i wybiórcze zdarzenia do ukazywania szczepionek jako zagrożenie. Fake newsy na temat szczepień dementowaliśmy jeszcze przed pandemią, jednakże mniej więcej w połowie 2020 roku narastać zaczęła fala dezinformacji dążąca do pokrzyżowania kampanii szczepień przeciw COVID-19 poprzez zniechęcenie do nich jak największej liczby osób. W zmanipulowanych przekazach przemycano również treści podważające sens innych szczepionek, np. przeciwko grypie.

Obowiązkowe szczepienia w 2020 roku? Manipulacja kontekstem!

W listopadzie wiele kontrowersji wzbudził projekt nowelizacji ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, w którym zawarto nowelizację ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wiele niezaznajomionych z przepisami osób ze środowisk antyszczepionkowych założyło, że konieczność poddania się szczepieniom ochronnym w razie sytuacji epidemicznej została wprowadzona dopiero w 2020 roku. Taki przepis istnieje jednak od 2008 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pielęgniarz nie otrzymał szczepienia na wizji? Manipulacja!

Na Facebooku pojawiły się komentarze internautów, którzy próbowali wykazać, że pielęgniarz z USA nie otrzymał szczepionki przeciw COVID-19, ponieważ strzykawka miała być rzekomo „pusta”. Na tej podstawie uznano, że szczepionki to „ściema”. Wątpliwości wzbudził brak ruchu strzykawki. Jednakże jak ustaliła redakcja PAP FakeHunter w rzeczywistości dawka szczepionki wynosi 0,3 mililitra, stąd też nie był widoczny wyraźny ruch tłoczka.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, Szwajcaria nie zabroniła stosowania szczepionek przeciw COVID-19

W sieci pojawiły się dezinformujące przekazy o tym, że Szwajcaria zabroniła stosowania szczepionek przeciw COVID-19. Powodem tej decyzji miał być rzekomo „brak badań w kierunku skuteczności i skutków ubocznych”. Doniesienia te nie były jednak prawdziwe, ponieważ dokładnie 19 grudnia Szwajcaria autoryzowała szczepionkę BNT162b2 od firm Pfizer i BioNTech. Uznano bowiem, że szczepionka jest skuteczna i bezpieczna.

CZYTAJ WIĘCEJ

Amantydyna nie jest lepszym rozwiązaniem od szczepionek

Marcin Różalski udostępnił post poruszający problematykę leków i szczepionek przeciw COVID-19. Z treści wpisu wynikało, że naukowcy nie chcą stosować istniejącego już leku zwalczającego chorobę. Na udostępnionym przez niego zrzucie ekranu znajdowała się informacja, że środowiska naukowe odrzucają tani lek, jakim jest amantydyna, na rzecz wprowadzenia „nieprzebadanych” i „modyfikujących DNA” szczepionek przeciw COVID-19, a wszystko to w celach zarobkowych. Problem tkwił jednak w tym, że amantydyna nie została jeszcze przebadana na większych grupach pod kątem leczenia COVID-19. Z kolei szczepionka przeciw COVID-19 przeszła wszystkie wymagane fazy badań i trudno zestawiać ją z lekami ze względu na różne zastosowania.

CZYTAJ WIĘCEJ

Treści zawarte w „Liście Lekarzy” nie są zgodne z faktycznym stanem naukowej wiedzy

„List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów” – zdobył duże zainteresowanie w sieci. Wbrew nazwie listu nie był on wcale popularny w przedstawionych środowiskach. Zanegowano w nim zasadność wszelkich środków dystansowania społecznego, przez co cieszył się dużą popularnością w środowiskach koronasceptyków i antyszczepionkowców.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dezinformujący wywiad z prof. Majewską. Szczepionki nie są zagrożeniem

Prof. Maria Dorota Majewska jest znana z tez, zgodnie z którymi szczepionki zmieniają ludzi w cyborgi lub niewolników oraz powodują autyzm u dzieci. W dniu 24 grudnia 2020 roku na łamach portalu warszawskagazeta.pl opublikowano wywiad z profesor, w którym pojawiły się liczne dezinformujące treści na temat pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz szczepionek. Kobieta próbowała wykazać w nim, że szczepionki to niebezpieczne preparaty.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wywiad z Romanem Zielińskim zawiera nieprawdziwe informacje

Portal stolikwolnosci.pl opublikował długi wywiad z prof. Romanem Zielińskim. Biolog przekazał w nim niezgodne z prawdą informacje na temat szczepionek, pandemii i środków dystansowania. Według prof. Zielińskiego nowe szczepionki zawierają „superwirusy”. Sama pandemia jest „ściemą”, a wszelkie sposoby jej przeciwdziałania – bezsensowne. W wywiadzie prof. Zieliński wielokrotnie przedstawia nieprawdziwe informacje, a przywoływane przez niego tezy nie znajdują uzasadnienia w świetle naukowych ustaleń.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szczepionka w pojemniku z OBI. Czy stała się przez to bezużyteczna?

Po pierwszym szczepieniu przeciw COVID-19 w Polsce na terenie szpitala w MSWiA w Warszawie w sieci pojawiło się wiele różnych komentarzy. Zdaniem niektórych internautów Alicja Jakubowska – Naczelna Pielęgniarka szpitala – przyjęła szczepionkę, w stosunku do której rzekomo nie zachowano należytych procedur odnoszących się do odpowiedniej temperatury przechowywania. Świadczyć miał o tym plastikowy pojemnik z OBI. W rzeczywistości jednak szczepionka powinna zostać rozmrożona przed podaniem i nie ma znaczenia w jakim pojemniku zostanie przeniesiona z miejsca na miejsce.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, dwoje lekarzy nie zaraziło się przez szczepionkę przeciw COVID-19

W mediach społecznościowych pojawiła się fałszywa informacja na temat lekarzy z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Według dezinformujących przekazów dwoje z zatrudnionych w placówce medyków miało zachorować na COVID-19 z powodu przyjęcia szczepionki.  Zachorowanie w wyniku przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 jest jednak niemożliwe, na co wskazali sami przedstawiciele szpitala, a co potwierdza również – stan naukowej wiedzy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grafika nie przekazuje prawdziwych treści z ulotki od Pfizera i BioNTech

W mediach społecznościowych pojawiła się grafika z 12 punktami ukazującymi szczepionki przeciw COVID-19 jako preparat nieprzebadany i niebezpieczny. Można było przeczytać na niej, że informacje te pochodzą bezpośrednio od producenta szczepionek. Zarówno treści na niej zawarte, jak i informacja o pochodzeniu od producenta, okazały się być półprawdami i manipulacjami, które miały na celu zaburzyć postrzeganie szczepionek.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, Polska nie odkupiła źle przechowywanych szczepionek

Na łamach portalu Gazeta Stonoga udostępniono artykuł, w którym czytamy, że polski rząd zakupił źle przechowywane szczepionki po niższej cenie, po tym jak zostały one zwrócone producentowi przez Niemców. Autor artykułu – Zbigniew Stonoga – nie podał jednak żadnego wiarygodnego źródła, które potwierdzałoby ową wersję. Wskazana przez niego partia szczepionek nie dotarła nawet do Polski.

CZYTAJ WIĘCEJ

Premier Morawiecki zapowiedział obowiązkowe szczepienia? Manipulacja!

W sieci pojawiła się publikacja, w której wskazywano, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce. Z przytoczonego fragmentu wcale nie wynika jednak, że Morawieckiemu chodzi o ustanowienie prawnego obowiązku szczepień. Premier wyraził jedynie opinię, dotyczącą tego, jaką postawę wobec szczepień powinno według niego przyjąć społeczeństwo.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, politycy Solidarnej Polski nie zostali zaszczepieni poza kolejnością

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się doniesienia o tym, że politycy Solidarnej Polski zaszczepili się poza kolejnością. Biuro prasowe Solidarnej Polski i Ministerstwo Zdrowia oficjalne zaprzeczyły temu, by doszło do szczepień polityków. Jedynym wyjątkiem był Waldemar Kraska, który jest lekarzem. Ugrupowanie zwróciło się również z oficjalną prośbą do Facebooka o usunięcie dezinformującego wpisu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Były szef Pfizera twierdzi, że szczepionka nie jest potrzebna? Manipulacja!

Czy były „szef koncernu Pfizer” Mike Yeadon odradza stosowania szczepionek przeciw COVID-19? Taka informacja krąży w sieci od jakiegoś czasu. Lekarz nigdy nie był jednak szefem koncernu, a swoją tezę o tym, że szczepionki nie są potrzebne oparł o przeświadczenie, że pandemia dobiegła końca w październiku. Zakładał on, że nie dojdzie do drugiej fali pandemii. Jego tezy straciły aktualność, a mimo to – wiele osób nadal cytuje mężczyznę, co wpływa na zaufanie do szczepionek w czasie kampanii szczepień.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Teorie spiskowe na temat szczepionek

W ostatnich miesiącach teorie spiskowe na temat szczepionek przeżyły istny renesans. Prezentowany przez nie przekaz dotarł skutecznie do wielu osób, które nigdy wcześniej nie miały z nimi styczności, powodując duże szkody w jakości debaty publicznej. Teorie te były mocno zróżnicowane: zniekształcały wydarzenia historyczne na temat szczepionek, cechowały się mocno antysemickim przekazem czy też wreszcie – wskazywały na to, iż szczepionki są bezwartościowe, ponieważ pandemia koronawirusa jest „ściemą”. Tym samym w oczach wielu szczepionka stała się zagrożeniem, a wirus zaś – przestał być jakimkolwiek.

Teorie spiskowe dr. Jaśkowskiego. Szczepionki jako niebezpieczeństwo

Uważany za guru antyszczepionkowców dr Jerzy Jaśkowski od lat – często z powodzeniem – propaguje spiskową narrację „Big Phrama”. Pod pozorem apeli o dobrowolność szczepień przedstawia szczepionki jako preparaty celowo niebezpieczne i nienadające się do użytku. Jeden z popularniejszych materiałów z udziałem dr. Jerzego Jaśkowskiego na temat szczepionek pochodzi z serii filmów „Świat jest inny”. Ponad 50-minutowe nagranie dotarło do szerszej publiki w 2016 roku, choć w sieci można znaleźć starsze kopie. Ponowny rozkwit popularności materiał zyskał w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Nie, szczepionka przeciw polio nie doprowadziła do tragedii

W sieci pojawił się artykuł wskazujący na to, że Światowa Organizacja Zdrowia odpowiada za epidemię polio w Afryce poprzez zastosowanie szczepionek. Autorzy stwierdzili, że organizacja sama się do tego przyznała. Jednakże w rzeczywistości nigdy nie miało to miejsca, a polio zmierza ku pełnej eradykacji – właśnie – dzięki szczepionkom. Fake news opierał się na niezrozumieniu zjawiska odszczepiennego polio.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, szczepionki nie są celowo zaburzone szkodliwymi substancjami

Autor materiału opublikowanego na stronie Globalna Świadomość przedstawia odbiorcom całą gamę nieprawdziwych i bardzo nieuporządkowanych wiadomości na temat szczepionek. W artykule czytamy, że prawie wszystkie szczepionki zawierają m.in. rtęć, szkodliwe emulgatory, niebezpieczne adiuwanty, skwalen, glifosat i inne substancje. Każdą z nich przedstawiono tak, by jak najmocniej wyeksponować rzekomą szkodliwość szczepionek. Tezy zawarte w tekście nie opierają się jednak na wiarygodnych źródłach.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, szczepionki nie będą zawierały czipów podłączonych pod 5G

Teoria, w myśl której pandemię zaplanowano, by zaszczepić wszystkich szczepionkami z czipami, które zostaną podłączone pod 5G była w sieci szczególnie popularna na jesieni 2020 roku. Według te narracji 5G było również odpowiedzialne za zachorowania. W jednej z analiz poświęconej problematyce wykazaliśmy, że nie istnieje żaden związek przyczynowo skutkowy między zachorowaniami na COVID-19, a wprowadzaniem czipów i infrastruktury 5G. Sama narracja była pełna wewnętrznych sprzeczności.

CZYTAJ WIĘCEJ

Amerykanie i Polacy nie zostaną zaszczepieni przeciw COVID-19 w ciągu 24 godzin

Za pośrednictwem różnych platform społecznościowych w sieci rozpowszechniane były doniesienia, w myśl których jeden z amerykańskich generałów miał zapowiedzieć plan zaszczepienia wszystkich Amerykanów, Polaków i innych narodowości w ciągu 24 godzin od momentu zatwierdzenia szczepionki. Treści te opierały się jednak na zmanipulowanym przekładzie wypowiedzi amerykańskiego generała oraz przekazie wyrwanym z kontekstu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Produkcja szczepionek nie wymaga abortowania płodów

Wykorzystywanie linii komórkowych ludzkiego pochodzenia w produkcji szczepionek budzi wiele kontrowersji. Powstałe w ten sposób uprzedzenia dają pole licznym manipulacjom, co bardzo często z chęcią wykorzystują środowiska antyszczepionkowe.  Niektóre z rozpowszechnianych w sieci teorii na temat wykorzystywania aborcji w produkcji szczepionek opierają się o przekaz Pameli Acker, która swoją teorią podzieliła się w wywiadzie udzielonym Johnowi-Henry’emu Westenowi.

Szczepionki przeciw COVID-19 nie zawierają tkanek abortowanych płodów

W jednym z fake newsów firma AstraZeneca została oskarżona o umieszczanie fragmentów ludzkich płodów wewnątrz swoich szczepionek przeciw COVID-19. Tymczasem Wbrew rozpowszechnianym w sieci rewelacjom szczepionki ChAdOx1 nCoV19 przeciw COVID-19 od firmy AstraZeneca nie zawierają ani fragmentów, ani tkanek ludzkich płodów. Do ich produkcji nie jest też konieczne przeprowadzanie kolejnych aborcji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szczepionka przeciw COVID-19 nie powoduje zakażenia HIV

W analizie weryfikowaliśmy medyczną teorię spiskową, jakoby szczepionka przeciw COVID-19 była bronią biologiczną zdolną do wywoływania zakażenia wirusem HIV. Fałszywa teoria powstała w grudniu na bazie wiadomości o tym, że jedna szczepionka od producenta CSL i Uniwersytetu w Queensland wywoływała w badaniach klinicznych fałszywie dodatnie wyniki na wirusa HIV. Wynikało to z faktu, że do stabilizacji szczepionki wykorzystywano mały fragment białka wirusa HIV (pozbawiony możliwości wywołania zakażenia). Fałszywie pozytywne wyniki nie oznaczały, że szczepionka wywołała chorobę.

Nie, Żydzi nie planują zdominować świata za pomocą pandemii COVID-19

Na jednym z portali rozpowszechniających dezinformujące narracji pojawił się tekst o planie „noebolszewkckiej żydokomuny”, polegającym na zniewoleniu i depopulacji za pomocą szczepień nieżydowskiej społeczności, w tym głównie polskiej. Według autorów za planem mają stać amerykańscy Żydzi, którzy wykorzystują pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 do swoich niecnych celów polegających na depopulacji i objęciu panowania nad światem. Przekaz jest mocno irracjonalny i nie opiera się na wiarygodnych treściach.

CZYTAJ WIĘCEJ

Henry Kissinger nie powiedział, że obowiązkowe szczepienia pozwolą „przerzedzić stado”

Już od ponad roku po internecie krąży wypowiedź, która rzekomo miała paść z ust Henry’ego Kissingera, byłego sekretarza stanu USA. Miał on stwierdzić, że celem „gry” jest obowiązkowe szczepienie stada. Osiągnięcie tego celu nie tylko spowoduje, że zwyciężą firmy produkujące szczepionki oraz ich inwestorzy, lecz przede wszystkim skłoni ludzi do akceptacji przymusowego krwiodawstwa, oddawania narządów, genetycznego modyfikowania dzieci i sterylizowania ich dla tzw. dobra wspólnego. Nie istnieje jednak żaden zapis takiej wypowiedzi.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, lekarze medycyny alternatywnej nie zostali zamordowani ze względu na odkrycie enzymu dodawanego do szczepionek

W sieci udostępniona została publikacja, opisująca ,,tajemnicze’’ śmierci amerykańskich lekarzy, którzy twierdzili, że do szczepionek dodawany jest enzym, przez co powodują one autyzm oraz inne choroby. W rzeczy samej informacja ta odnosi się jedynie do teorii spiskowej, opartej na faktycznych zgonach amerykańskich lekarzy, którzy jednak w większości nie pracowali nad szczepionkami i których śmierć w żaden sposób nie była powiązana z tym zagadnieniem.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, Donald Trump nie uważa, że szczepienia to jeden z największych przekrętów w historii

W mediach społecznościowych udostępniano zmanipulowaną wypowiedź Donalda Trumpa. W wypowiedzi tej Donald Trump nie odniósł się jednak do szczepień w ogóle, a jedynie do szczepionki podawanej w sezonie grypowym w 2015 roku. Nie ma bowiem jednej szczepionki na grypę, a jej skuteczność waha się w poszczególnych latach z uwagi na zróżnicowanie wirusów wywołujących grypę w różnych sezonach grypowych. Szczepionka na grypę w sezonie grypowym 2014/2015 istotnie miała niską skuteczność.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zwierzęca szczepionka na koronawirusa nie ma nic wspólnego z SARS-CoV-2

W sieci krążyło zdjęcie szczepionki przeciw koronawirusowi dla psów. Na tej podstawie powstała fałszywa sugestia, wskazująca na to, że szczepionka przeciw COVID-19 istniała lata wcześniej przed pandemią SARS-CoV-2. Fake news opierał się jednak na błędnym przekonaniu o tym, że na świecie istnieje tylko jeden koronawirus. W rzeczywistości koronawirusy obejmują dość dużą grupę wirusów, które odpowiedzialne są za różne choroby o odmiennej ciężkości i zaraźliwości.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, szczepionka na SARS-CoV-2 nie jest ukrywana od marca

W połowie 2020 roku wróżbita Maciej Skrzątek stwierdził, że szczepionka na koronawirusa istnieje już co najmniej od 22 marca, jednak w jego przekonaniu ukrywano ją. Na tej podstawie wróżbita uznał, że pandemia została wykreowana. Nie ma jednak żadnych dowodów potwierdzających tezę o tym, że jakakolwiek szczepionka na SARS-CoV-2 była „gotowa” już w marcu tego roku. Wszystkie z dostępnych preparatów muszą przejść odpowiednie fazy testów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, szczepionki nie wywołały pandemii hiszpanki w 1918 roku

Wiele osób ignoruje naukowe odkrycia i podważa istnienie wirusa, który wywołał hiszpankę, co znajduje szeroki poklask w środowiskach antyszczepionkowych. Ich przedstawiciele twierdzą, że za ówczesną pandemię odpowiadały szczepionki, a wirus był jedynie „zmyśloną historią” na potrzeby producentów szczepionek. Według propagatorów danej narracji do podobnych zdarzeń ma dochodzić również teraz przy okazji pandemii SARS-CoV-2.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, szczepionki nie sprawią, że ktoś inny przejmie twoje DNA na własność

Osteopatka Carrie Madej rozpowszechniła w sieci dezinformujący przekaz, według którego koncerny farmaceutyczne wraz z firmami technologicznymi uknuły spisek, mający na celu wszczepienie wszystkim ludziom nanotechnologii przy użyciu szczepionek przeciw COVID-19. Choć film powstał pierwotnie w połowie 2020 roku, to narrację tę rozpowszechniono również w chwili wprowadzania na rynek szczepionek przeciw COVID-19, przez co zyskała nowy dezinformujący wydźwięk.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, grupa Bilderberg nie przygotowywała świata do medycznej tyranii

W czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na popularności zyskał film z 2009 roku, w którym wyznawcy teorii spiskowych stwierdzili, że grupa Bilderberg przygotowywała świat do medycznej tyranii i depopulacji o 90 proc. przy użyciu szczepionek. Środowiska koronasceptyczne zaczęły dopatrywać się podobieństw między rzeczywistością a wizją sprzed kilkunastu lat. W rzeczywistości informacja opiera się na błędnej interpretacji działalności grupy Bilderberg oraz sposobów przeciwdziałania przeludnieniu proponowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Grupa World Doctors Alliance i nieprawdziwe treści o pandemii oraz szczepieniach

Grupa World Doctors Alliance zrzeszająca osoby z różnych środowisk (nie tylko lekarskich) na 33-minutowym filmie stara się dowodzić temu, że pandemia nie istnieje, a szczepionki są zagrożeniem dla ludzkości. W zamian – choć jednocześnie twierdzą, że wirus nie istnieje – przekonują, że znają tanie sposoby leczenia COVID-19. Przekaz, z którym mamy do czynienia w nagraniu, jest nacechowany propagandowo, służy dezinformacji oraz promowaniu własnych interesów. Obfituje on w liczne wewnętrzne sprzeczności, fałszywe informacje i teorie spiskowe na temat pandemii i szczepionek.

Szczepienia nie są ani holocaustem, ani depopulacją, ani ludobójstwem

W czasie pandemii mediach społecznościowych rozpowszechniono narrację, według której we wszystkich szczepionkach umieszcza się enzym nagalazy. Dezinformujący przekaz wskazywał, że enzym ten miałby doprowadzać do zablokowania możliwości przyswajania witaminy D, a tym samym – doprowadzałby do zachorowań na nowotwory, autyzm i inne choroby. Na podstawie przyjętych przesłanek wskazywano, że szczepionki prowadzą do ludobójstwa.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szczepionki nie są tożsame z „czarną magią” i nie powodują raka

W dobie pandemii sieć została zalana również przez starsze nagrania i artykuły z fałszywymi treściami na temat szczepionek. Z powodu rosnących obaw co do nowych szczepionek przeciw COVID-19 dezinformacja trafiła na podatny grunt, umożliwiający zakorzenienie antyszczepionkowych poglądów wśród ludzi. Jednym z takich przykładów jest powracające nagranie z udziałem pielęgniarki Rachel Celler powstałe jeszcze w 2019 roku. Według kobiety szczepionki sprowadzają się do „czarnoksięstwa” i stanowią broń biologiczną, która prowadzi do zachorowań na nowotwory.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, szczepionki mRNA nie są systemem do kontrolowania ludzi

Zmienianie znaczeń w celu przedstawienia obiektu lub zjawiska w negatywnym świetle to jedna z częstszych technik manipulacyjnych. Na tej zasadzie witryny rozpowszechniające treści skupione wokół teorii spiskowych wykorzystały manipulację opartą o marketingowe porównanie szczepionek przeciw COVID-19 do systemu operacyjnego stosowane przez koncern Moderna. W dezinformacyjnych przekazach porównanie to zostało przedstawione w dosłownym sensie – szczepionki ukazano jako „system do kontrolowania ludzi”.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Teorie spiskowe na temat Billa Gatesa

Oprócz wielu różnych niepowiązanych ze sobą teorii spiskowych w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na popularności zyskały narracje przedstawiające Billa Gatesa jako człowieka marzącego o ograniczeniu ludzkiej populacji przy użyciu szczepionek i zaczipowaniu reszty, która przeżyje, w celu kontroli społeczeństwa. Według narracji palny te zyskały szansę, by ziścić się właśnie przy okazji obecnej pandemii. Teorie na temat miliardera w rzeczywistości opierają się jednak na zmanipulowanych przekazach, których nie można uznać za wiarygodne.

Nie, Bill Gates nie chce wszczepiać nam mikroczipów w szczepionkach

W weryfikacji przedstawionej informacji zajmowaliśmy się jedną z wypowiedzi Billa Gatesa, która posłużyła do wykreowania fake newsa na temat planów wszczepiania ludziom mikroczipów w czasie pandemii. W teorii spiskowej błędnie zinterpretowano słowa miliardera. Bill Gates miał na myśli jedynie cyfrowy identyfikator w celu określenia tego kto został zaszczepiony, ale nie określił jego formy w żaden sposób. Nie stwierdził również, że to on będzie odpowiedzialny za jego opracowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Patent Microsoftu nie ma związku z wszczepianiem mikroczipów

W analizie przyglądaliśmy się nieprawdziwym doniesieniom na temat patentu Microsoftu pt. „Cryptocurrency system using body activity data”, który dotyczy systemu umożliwiającego pozyskiwanie kryptowalut za pośrednictwem mobilnych urządzeń. Zdaniem niektórych internautów istnienie patentu miało świadczyć o tym, jakoby Bill Gates planował wszczepienie ludziom urządzenia w postaci mikroczipa z systemem płatniczym na wzór biblijnego znamienia bestii. Przekaz opierał się jednak na klasycznym efekcie potwierdzenia – doszukano się prawidłowości tam gdzie ich nie ma.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bill Gates nie uważa, że szczepionki to czynnik, który posłuży depopulacji

Wiele mitów na temat miliardera odwołuje się do jego wykładu wygłoszonego w czasie konferencji naukowej TED2010, podczas którego miał wypowiedzieć się na temat szczepionek i demografii. Wiele osób na podstawie jednego ze zdań wywnioskowało, że Bill Gates dąży do depopulacji. Jak się okazuje, jego słowa zostały zinterpretowane w sposób nierzetelny i wypaczony, a także obudowane narracją opartą na strachu. W analizie wyjaśniliśmy cały kontekst wypowiedzi i tematyce konferencji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, Bill Gates nie twierdzi, że szczepionka na koronawirusa zabije 700 tys. osób

Informacje o tym jakoby Bill Gates stwierdził z premedytacją, że szczepionka zabije 700 tys., a on sam zarobi na niej wielkie sumy, opierały się na wypaczeniu wypowiedzianych przez niego słów. W narrację uwierzyło wiele osób, jednakże miliarder nigdy tak nie stwierdził. Tak naprawdę podczas jednego z wywiadów przyznał jedynie, że tak jak każda szczepionka, ta przeciw COVID-19 również może spowodować efekty uboczne. Podana przez niego skala była jedynie hipotetyczna, nie wskazywał, że 700 tys. osób umrze z powodu szczepienia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, Bill Gates nie powiedział, że szczepionka na COVID-19 wymorduje wiele ludzi

W sieci pojawił się 6-minutowy film z niemiecką prezenterką z kla.tv. Wskazano w nim, że Bill Gates zamierza zaszczepić całą ludzkość, doprowadzając tym samym do śmierci – podobnie, jak w innej narracji – co najmniej 700 tys. osób oraz nieodwracalnych zmian genetycznych w ludzkich organizmach. Tezy próbowano poprzeć kilkoma argumentami, które opierały się na manipulacjach lub całkowitym fałszu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie, 50 mln Amerykanów nie umrze po szczepionce przeciw COVID-19

Była badaczka Judy Mikovits i osteopatka Sherri Tenpenny twierdzą, że szczepionki przeciw COVID-19 przyczynią się do śmierci 50 mln Amerykanów, za co odpowiedzialność będzie ponosić ruch eugeniczny współtworzony przez Billa Gatesa i jego ojca. Według przekazu powielanego w mediach społecznościowych szczepionki są w praktyce bezużyteczne pod kątem zapobiegania chorobom, a ich rzeczywistym celem jest depopulacja.

To nieprawda, że Bill Gates nie szczepił swoich dzieci

W sieci pojawił się tekst, w którym autor tekstu powołuje się na rzekome słowa prywatnego lekarza Billa Gatesa, który na sympozjum w Seattle miał powiedzieć, że jego pacjent stanowczo odmówił szczepienia swoich dzieci, gdy te były małe. W artykule nie znajdujemy jednak ani nazwiska lekarza, który miał wypowiedzieć te słowa, ani nazwy sympozjum, na którym miały one paść. Melinda Gates zaprzeczyła tym tezom sama, wskazując na to, że wszystkie jej dzieci zostały zaszczepione.

CZYTAJ WIĘCEJ

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub