Strona główna Obietnice wyborcze Budowa i modernizacja 120 ciepłowni – Obietnice PiS

Budowa i modernizacja 120 ciepłowni – Obietnice PiS

Budowa i modernizacja 120 ciepłowni – Obietnice PiS

Jarosław Kaczyński

120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni.

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Polski Ład, 2021

Modernizacja i budowa nowych ciepłowni w trosce o środowisko

programie „Polski Ład” w sekcji „Dekada rozwoju” znajdziemy punkt poświęcony czystej energii. Aby polską energetykę uczynić bardziej przyjazną środowisku, PiS obiecał m.in. modernizację lub budowę 120 ciepłowni. 

Sprawdziliśmy, jakie działania podjął do tej pory rząd w celu realizacji tej obietnicy.

Program „Ciepłownictwo powiatowe” jeszcze przed Polskim Ładem

Jeszcze przed ogłoszeniem Polskiego Ładu rząd podejmował działania w celu modernizacji ciepłowni. W marcu 2019 roku rozpoczął się pilotaż programu „Ciepłownictwo powiatowe”, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko. Program przewiduje możliwość wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów inwestycji. Warunkiem przyznania dotacji jest jednoczesne zaciągnięcie pożyczki w NFOŚiGW na resztę projektu.

Jak czytamy w komunikacie na stronie rządowej, pilotaż spełnił swoje zadanie, w wyniku czego w październiku 2020 roku ruszył kolejny etap programu. Całkowity budżet programu „Ciepłownictwo powiatowe” wynosi 500 mln zł.

Wiemy o 11 umowach na 9 ciepłowni

Jak czytamy na stronie Funduszu na przełomie lat 2021 i 2022 zostało zawartych 11 umów na dofinansowanie inwestycji usprawniających 9 systemów ciepłowniczych. Na te inwestycje miała zostać przeznaczona kwota w wysokości ok. 254,4 mln zł, z czego 122,7 mln zł miało być przekazanych w formie dotacji, a 129,7 mln zł – w formie pożyczki. 

Jak podaje NFOŚiGW, przewiduje się, że dzięki inwestycjom emisja dwutlenku węgla do atmosfery zmniejszy się o 214 652 tony rocznie. Ponadto zostaną ograniczone emisje pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza.

Nowy program dofinansowań inwestycji w ciepłownictwie

NFOŚiGW w październiku 2022 roku uruchomił nowy program o nazwie „Kogeneracja dla ciepłownictwa”. W ramach tego programu przewidziano fundusze o łącznej sumie 3 mld zł, z czego 1,5 mld zł ma zostać rozdysponowane w formie dotacji, a pozostałe 1,5 mld zł – w formie pożyczek.

Środki te pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. To unijny instrument wspierający państwa mające największe problemy z redukcją emisji dwutlenku węgla. Zasilają go pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (EU-ETS).

Modernizacja ciepłowni jest w toku

W celu zweryfikowania, jakie dokładnie działania podjęto w celu realizacji obietnicy, zwróciliśmy się z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Od 24 sierpnia nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Od kilku dni próbujemy uzyskać odpowiedź poprzez kontakt telefoniczny. Choć urzędnicy z ministerstwa obiecują nam dostarczenie potrzebnych informacji, do dnia publikacji analizy nie udało nam się ich uzyskać.

Źródła potwierdzają jedynie zawarcie 11 umów na modernizację 9 ciepłowni. To znacznie mniej niż zakładane 120. Nie wystarczy to na wystawienie tej obietnicy oceny „częściowo zrealizowana”. Jednocześnie nie mamy pewności, czy takich umów nie zawarto więcej ani też, jaki jest stan ich realizacji. Dlatego, w oczekiwaniu na odpowiedź z ministerstwa, wystawiamy tej obietnicy ocenę „w trakcie realizacji”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy