Strona główna Obietnice wyborcze Budowa od podstaw lub dokończenie budowy 42 nowych parków i zieleńców

Budowa od podstaw lub dokończenie budowy 42 nowych parków i zieleńców

Budowa od podstaw lub dokończenie budowy 42 nowych parków i zieleńców

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Będę kontynuował prace przy modernizacji wrocławskich parków i zieleńców. Zbuduję lub zrewitalizuję 42 parki i zieleńce, równomiernie rozmieszczone po całym mieście.

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Jacek Sutryk deklarował w swoim programie wyborczym, że Wrocław będzie miastem czystym, zielonym i ekologicznym. Jednym z punktów na drodze do realizacji tych celów miała być budo- wa od podstaw lub dokończenie budowy 42 nowych parków i zieleńców.

Czym się różni park od zieleńca?

Mianem zieleńca możemy określić teren zieleni o powierzchni poniżej 2 ha, który służy przede wszystkim wypoczynkowi (np. występują tam alejki z ławkami, place zabaw itp.). Do tej kategorii obiektów należy zaliczyć również zieleń towarzyszącą placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom użyteczności publicznej, pomnikom itp. oraz bulwarom i promenadom. Zieleniec może tworzyć kompozycje zieleni niskiej (trawniki, kwietniki) oraz elementy nasadzeń drzew i krzewów. Z kolei park to teren zieleni z roślinnością wysoką i niską o powierzchni co najmniej 2 ha, urządzony i konserwowany z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe ludności, wyposażony w drogi, aleje spacerowe, ławki, place zabaw itp. Do powierzchni parku należy wliczyć również wody znajdujące się na terenie tego obiektu (np. stawy).

Ile jest parków i zieleńców we Wrocławiu i jaka jest ich powierzchnia?

Zgodnie z informacjami udzielonymi nam przez Urząd Miejski we Wrocławiu w 2018 roku po- wierzchnia parków wynosiła 803,33 ha (69 obiektów), natomiast powierzchnia zieleńców była równa 678,39 ha (450 obiektów). Z kolei w 2019 roku powierzchnia parków wynosiła 722,43 ha (62 obiekty), a zieleńców – 206,32 ha (453 obiekty). W utrzymaniu wrocławskiego Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) w grudniu 2018 roku znajdowało się 48 parków o łącznej powierzchni 574,48 ha i 177 zieleńców o łącznej powierzchni 133.19 ha. Z kolei zgodnie ze stanem na październik 2020 roku ZZM zarządzał 57 parkami o łącznej po- wierzchni 626,46 ha i 217 zieleńcami o łącznej powierzchni 160,48 ha.

Od momentu objęcia urzędu prezydenta przez Jacka Sutryka do 31 grudnia 2018 roku ZZM przeprowadził cztery inwestycje w zakresie budowy parków i zieleńców, obejmujące powierzchnię 3,25 ha. W 2019 roku miały miejsce łącznie 23 inwestycje obejmujące powierzchnię 12,20 ha. ZZM dodaje także, że przeprowadzono dwie inwestycje realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich. W 2020 roku do 14 października 2020 przeprowadzono 12 inwestycji obejmujących powierzchnię 6,45 ha. Równocześnie do 14 października 2020 roku w trakcie budowy znajdowało się osiem obiektów o łącznej powierzchni 8,38 ha.

Obietnicę oceniamy jako będącą w trakcie realizacji, gdyż trwają działania związane z budową nowych parków i zieleńców. Głównym podmiotem odpowiedzialnym za te inwestycje jest Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!