Strona główna Obietnice wyborcze Cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków

Cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków

Cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Obowiązek szkolny będzie się rozpoczynał w roku, w którym dziecko kończy 7 lat.

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Źródłem tej obietnicy jest program Prawa i Sprawiedliwości z 2014 r. (dział Społeczeństwo, strony 129-130). Zgodnie z nim „Obowiązek szkolny będzie się rozpoczynał w roku, w którym dziecko kończy 7 lat”. Zmianę partia argumentowała w następujący sposób: „Pomysł wprowadzenia sześciolatków do szkoły spotkał się z szerokim oporem społecznym popartym dobrymi racjami: rodzice nie mają zaufania do szkoły w jej obecnym kształcie i boją się, że ich dzieci, gdy zbyt wcześnie się w niej znajdą, poddane zostaną wpływom antywychowawczym; uważają oni także, iż zbyt wczesne przejęcie dziecka przez szkołę, nawet najlepszą, nie jest dobre dla jego rozwoju”. Obietnicę tę potwierdziła Premier Beata Szydło podczas swojego exposé 18 listopada 2015 r.:

W kontekście oświaty, a także problemu polskich rodzin należy powiedzieć o wprowadzonym wbrew woli rodziców obowiązku szkolnym dla sześciolatków. Nasz rząd cofnie te zmiany. Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci. To rodzice będą decydowali czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku lat sześciu czy w wieku lat siedmiu. Tę zmianę przeprowadzimy w ciągu pierwszych stu dni naszego rządu”.

Proces obniżania wieku obowiązku szkolnego rozpoczął się w już w 2009 r. Zgodnie z Ustawą z 19 marca 2009 r. sześciolatki miały obowiązkowo uczęszczać do szkół od 1 września 2012 r. Ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński złożył wniosek o jej ponowne rozpatrzenie przez Sejm. Prezydent zarzucał ustawie:

  • niezapewnienie odpowiednich warunków dla objęcia obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego wszystkich dzieci w wieku 5 lat oraz obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich,
  • nadmierną decentralizację oświatowych zadań państwa oraz nieuzasadnione zwiększenie swobody organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe poprzez ograniczenie uprawnień organu nadzoru pedagogicznego,
  • nieuzasadnioną rezygnację z zasady ustalania przez państwo programów

Sejm większością 265 głosów (większość ⅗ wymagana do odrzucenia wniosku wynosiła 258 głosów) zdecydował o odrzuceniu wniosku Prezydenta.

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. opóźniła termin wejścia w życie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich. Podpisał ją Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski – nie skorzystał z weta ustawodawczego ani nie skierował jej do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z ustawą, obowiązek szkolny w wieku sześciu lat wszedł w życie 1 września 2014 r. Dwuletnie przesunięcie było uzasadniono tym, że: „okres ten będzie mógł zostać wykorzystany na zapewnienie w każdej szkole podstawowej właściwego standardu opieki nad uczniem sześcioletnim”.

Niechęć opinii społecznej, na którą powoływał się program PiS, rzeczywiście potwierdziły ba- dania przeprowadzone trzy miesiące przed zmienieniem wieku obowiązku szkolnego. Jak podaje komunikat z badań CBOS z czerwca 2014 r. zdaniem 73% badanych, dzieci w wieku sześciu lat nie powinny rozpoczynać nauki w szkole. Był to wzrost o 9 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2013.

Projekt nowelizacji ustawy zakładającej zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków i zapewnienie rodzicom możliwości wyboru wpłynął do Sejmu 9 grudnia 2015 roku. Jego autorami byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W nowelizacji ustawy art. 15 zyskał brzmienie: „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia”.

Dodano także możliwość wysłania dziecka do szkoły w wieku 6 lat, zależnie od woli rodzica. Art. 16: „Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.” Możliwość ta istnieje pod warunkiem, że dziecko uczęszczało do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. W przeciwnym razie konieczna jest opinia poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

Oprócz tego dzieci, które po- szły  do  szkoły  jako  6-latki w ramach wcześniejszego obowiązku szkolnego, mogą zostać ponownie zapisane do klasy pierwszej. Ustawa wprowadza też obowiązek przedszkolny dla dzieci 6-letnich oraz nakazuje zapewnienie (na wniosek rodzica) odpowiedzialnym jednostkom samorządów terytorialnych miejsc w przedszkolach dla dzieci 4- i 5-letnich, a od 1 września 2017 roku również dla trzylatków.

Ustawa ta została przyjęta przez Sejm 29 grudnia 2015 r, a 7 stycznia 2016 r. podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

Obietnica została zrealizowana. Wiek obowiązku szkolnego został podniesiony z sześciu lat do siedmiu a na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, któ- re w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Zmiany te zostały uchwalone w obiecanym przez premier Beatę Szydło terminie stu dni.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!