Strona główna Obietnice wyborcze Fundusz celowy dla wsparcia grantowego uczelni

Fundusz celowy dla wsparcia grantowego uczelni

Fundusz celowy dla wsparcia grantowego uczelni

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Będę wspierał działania, które zagwarantują wrocławskim uczelniom status badawczy. Zwłaszcza rozwój infrastruktury naukowej
istotnej dla wzmocnienia międzynarodowej pozycji uczelni, w tym: zakupy dostępu do bazy specjalistycznych czasopism i publikacji; składanie szczególnie istotnych wniosków grantowych wymagających wkładu własnego uczelni poprzez utworzenie funduszu celowego; dofinansowanie kosztów publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych; współfinansowanie staży naukowców za granicą; stypendia dla naukowców; kierunki studiów z udziałem studentów zagranicznych.

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

W swoim programie wyborczym Jacek Sutryk zawarł również punkt dotyczący dobrej edukacji i kultury dla wszystkich. Na stronie 23 dokumentu znalazło się zobowiązanie kandydata do utworzenia funduszu celowego dla wsparcia grantowego uczelni, który miałby objąć takie aspekty jak dofinansowanie kosztów publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, współfinansowanie staży naukowców za granicą, stypendia dla naukowców oraz kierunki studiów z udziałem studentów zagranicznych. W celu weryfikacji, na jakim etapie realizacji znajdują się prace związane z wprowadzeniem funduszu celowego dla wrocławskich uczelni mającego na celu ich wsparcie finansowe, skierowaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Odpowiedź ratusza

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że prace są w fazie konsultacji z nowo wybranymi władzami uczelni. Poinformowano nas również, że przez wprowadzoną dwa lata temu zmianę w ustawie o szkolnictwie wyższym, a także z powodu zmian w kadrach zarządzających uczelnia- mi konieczne jest dopracowanie koncepcji i formy wsparcia oraz współpracy w zakresie celu, na jaki fundusze miałyby zostać przeznaczone. W wiadomości zwrotnej podkreślono również, że miasto na bieżąco wspiera finansowanie działań środowiska akademickiego, związanych z realizacją zadań publicznych, w tym dotyczących sfery zdrowia, edukacji, a także badań i rozwoju oraz innych potrzeb wrocławskich uczelni.

Dokładne kwoty nie są znane

Obecnie nie wiadomo, jakie kwoty miasto przeznaczy na rzecz uczelni. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest fakt, że aktualne prace nad funduszem są skupione na ustalaniu możliwych form współpracy. Jednak w związku z sytuacją wywołaną przez koronawirusa najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie zaangażowanie środków z zewnątrz.

Biorąc pod uwagę, że nie zostały podjęte dotychczas żadne konkretne działania na rzecz realizacji obietnicy, klasyfikujemy ją do oceny „działania niepodjęte”.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!