Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 24.] Wykonanie wyroków ETPCz i TSUE w sprawie niezależności sądów

[Konkret 24.] Wykonanie wyroków ETPCz i TSUE w sprawie niezależności sądów

[Konkret 24.] Wykonanie wyroków ETPCz i TSUE w sprawie niezależności sądów

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Uwolnimy sądy od politycznych wpływów. Wykonamy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Czego chcą europejskie sądy?

Zgodnie z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów stoi Krajowa Rada Sądownictwa. Przez nowelizację ustawy o KRS z grudnia 2017 roku pojawiły się wątpliwości, czy ta instytucja wciąż spełnia swoje konstytucyjne zadania.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1, 2, 3, 4) oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka uznały w swoich wyrokach, że nowa KRS jest zbyt mocno uzależniona od polityków. Wszystko przez to, że 15 z 25 członków Rady zaczął wybierać Sejm, a nie, jak wcześniej, sami sędziowie. Dlatego TSUE i ETPCz oczekuje zastąpienia obecnej KRS nową, niezależną radą.

Krajowa Rada Sądownictwa ocenia kandydatów na sędziów i przedstawia Prezydentowi wnioski o ich powołanie (art. 3 ustawy o KRS). Ma więc znaczący wpływ na to, jacy sędziowie zasiadają w sądach i czy rzeczywiście są oni niezależni.

Czy wyroki zostały zrealizowane?

Orzeczenia europejskich trybunałów można zrealizować poprzez zmianę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Odpowiedni rządowy projekt wpłynął do Sejmu 20 lutego. Do dziś nie stał się on jednak obowiązującym prawem, dlatego tę obietnicę oceniamy jako niezrealizowaną.

Obietnica likwidacji obecnej KRS i utworzenia nowej powtórzyła się w Konkrecie 25. To tam opisaliśmy dokładnie, co zawiera rządowy projekt i co jeszcze rząd planuje zrobić w związku z tą sprawą.

TSUE miało zastrzeżenia również do Sądu Najwyższego

Odrębnym problemem, na który zwracał uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, była Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. W listopadzie 2019 roku, po uwagach Komisji Weneckiej i Komisji Europejskiej, TSUE uznało, że jej legalność powinien ocenić sąd krajowy. Miesiąc później połączone izby Sądu Najwyższego uznały, że Izba Dyscyplinarna Sądem nie jest.

Wszystko przez fakt, że Izba Dyscyplinarna składała się z sędziów wskazanych przez nową KRS. W praktyce wydawała też orzeczenia kontrowersyjne, uznawane za formę prześladowania sędziów.

Komisja Europejska uzależniła wypłatę środków z polskiego Krajowego Planu Odbudowy od reformy systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. We wstępnej pozytywnej opinii z lutego KE uznała, że zastąpienie za rządów PiS Izby Dyscyplinarnej nową Izbą Odpowiedzialności Zawodowej i dodatkowe zapewnienia nowego ministra sprawiedliwości wystarczą, by uznać, że system został zreformowany. Można więc stwierdzić, że od strony formalnej uwagi TSUE zrealizował poprzedni rząd. Nie można więc zaliczyć tej zmiany do realizacji obietnicy Koalicji Obywatelskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!