Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 37.] Zniesienie podatku Belki dla oszczędności i inwestycji

[Konkret 37.] Zniesienie podatku Belki dla oszczędności i inwestycji

[Konkret 37.] Zniesienie podatku Belki dla oszczędności i inwestycji

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Zaproponujemy zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku).

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Czym jest podatek Belki?

Podatek Belki, czyli podatek od dochodów kapitałowych, to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, określony przez art. 30a i 30b ustawy o PIT. Obecnie objęte są nim wszelkie dochody, związane z inwestycjami kapitałowymi, takie jak:

  • odsetki od obligacji,
  • dywidendy z akcji,
  • zyski ze sprzedaży akcji, obligacji i innych papierów wartościowych,
  • zyski ze sprzedaży nieruchomości,
  • zyski z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki partnerskiej.

Kwota podatku Belki wynosi 19 proc. i jest naliczana od kwoty przychodu, czyli od kwoty otrzymanych odsetek, dywidend, zysków ze sprzedaży itp. Podatek należy zapłacić w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym został osiągnięty.

Rząd zapowiada zmiany w podatku Belki

Zgodnie z obietnicami zawartymi w 100. konkretach, podatek Belki zostanie zniesiony dla dochodów z oszczędności i inwestycji, w tym także na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), do kwoty 100 tys. zł.

Zniesienie podatku Belki dla dochodów do 100 tysięcy złotych oznacza tym samym, że osoby fizyczne, które osiągną takie dochody z lokat, depozytów bankowych, akcji, obligacji, czy innych instrumentów finansowych, nie będą musiały płacić podatku w wysokości 19 proc.

[Aktualizacja 22.03.2024]

W rządzie trwają dyskusje o podatku Belki

13 marca minister finansów Andrzej Domański informował na portalu X, że podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów dyskutowano nad tak zwanym podatkiem Belki. 3 dni wcześniej opowiadał o wypracowanych dotąd pomysłach w rozmowie z Pulsem Biznesu.

Zgodnie z założeniami podatek Belki miał zostać całkowicie zniesiony dla oszczędności i inwestycji. Jednak według deklaracji Ministra Finansów do podatku ma zostać wprowadzona kwota wolna od podatku.

Kwota ta ma obowiązywałaby w przypadku lokat na ponad rok. Stanowiłaby ona iloczyn 100 tys. zł oraz stopy depozytowej NBP, która obecnie wynosi 5,25 proc. Oznacza to, że kwota wolna w ciągu roku wynosiłaby 5 250 zł.   

Jest projekt Konfederacji – nie ma projektu rządu

6 marca w Sejmie pojawił się projekt ustawy złożony przez posłów Konfederacji, który całkowicie zniósłby podatek Belki do kwoty 100 tys. zł.  Nie nadano mu jeszcze numeru druku.

W ciągu 100 dni Ministerstwo Finansów nie opublikowało projektu ustawy, który określałby likwidację podatku Belki. Obietnica nie została zrealizowana.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!